INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前末木 文美士 ( すえき ふみひこ, Fumihiko Sueki ) 著 ()
タイトル『観心略要集』の撰者について
タイトル読み
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ330-333
媒体名 印度学仏教学研究
媒体名欧文 Journal of Indian and Buddhist Studies
通号 53
27
1
特集・テーマ 仏教大学における第二十九回学術大会紀要(一)
編者 宮本正尊
発行日1978-12-31
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文あり


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 浄土教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野)
  人物   源信 往生要集 (文献) 法然 (人物) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 永観 (人物)
  文献   観心略要集 雄俊伝 瑞応伝 往生要集 (文献) 源信 (人物) 妙行心要集 (文献) 選択本願念仏集 (文献) 三十四箇事書 (文献) 教行信証 (文献) 一乗要決 (文献) 本理大綱集 (文献) 登山状 (文献) 真福寺本戒珠往生伝 (文献) 観心略要集 (文献) 瑞応伝 (文献) 浄土論 (文献) 往生浄土法 (文献) 続高僧伝 (文献) 浄土論-迦才-竜舒浄土文 (文献) 迦才 (人物) 雄俊伝 (文献) 日本往生極楽記 (文献) 雄俊伝 (術語)
  術語   雄俊伝 瑞応伝 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage