INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前楠山 春樹 ( くすやま はるき, Haruki Kusuyama ) 著 (早稲田大学教授)
タイトル道徳経類
タイトル読みどうとくきょうるい
サブタイトル付『荘子』『列子』『文子』
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ3-58
媒体名 講座敦煌
媒体名欧文 ----
通号 4
特集・テーマ 敦煌と中国道教
ISBN 4-500-00453-X
発行日1983-12-06
発行者大東出版社
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00049947A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   中国 敦煌 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代) 中国 (地域) チベット (地域) 敦煌 (分野) 敦煌学 (分野) 道教 (分野) 中央アジア (地域)
  分野   道教 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 仏教 (分野) 儒教 (分野) 敦煌 (地域) 唐代 (時代) 日本仏教 (分野) 密教 (分野)
  人物   老子 荘子 成玄英 列子 文子 荘子 (人物) 道教 (分野) 孔子 (人物) 僧肇 (人物) 竜樹 (人物) 老子 (文献) 道元 (人物) 中国仏教 (分野) 老子 (人物) 親鸞 (人物) 成玄英 (人物) 般若経 (文献) 無相の自己 (術語) 郭象 (人物) 王弼老子注 (文献) 列子 (人物) 曹植 (人物) 澄観 (人物) 演義鈔 (文献) 文子 (人物) 孝経 (文献) 玄宗 (人物) 天童如浄 (人物) 正法眼蔵虚空巻 (文献) 十戒経 (文献) 張説 (人物)
  文献   十戒経 非五千字本 老子河上公注 老子想爾注 老子李栄注 老子道徳経義疏 老子道徳経序訣 老子道徳経開題 玄言新記明老部 荘子 列子 文子 文子 (人物) 非五千字本 (文献) スタイン (人物) 十誡十四持身経 (文献) 十戒経 (文献) 老子河上公注 (文献) 老子想爾注 (文献) 老子李栄注 (文献) 道教 (分野) 太平経 (文献) 神呪経 (文献) 老子道徳経義疏 (文献) 老子道徳経序訣 (文献) 老子道徳経 (文献) 会昌の廃仏 (術語) 老子道徳経開題 (文献) 荀子 (文献) 五斗米道 (術語) 玄言新記明老部 (文献) 荘子 (文献) 老子 (文献) 肇論 (文献) 論語 (文献) 列子 (文献) 中国思想 (分野) 無量寿経 (文献) 維摩詰経 (文献) 礼記 (文献) 韓非子 (文献) (術語) (文献) 論衡 (文献) 詩経 (文献) 飛衛 (文献) 兵法家伝書 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage