INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前康 東均 ( kang tonggyun, Tong Gyun Kang ) 著 ()
タイトル元暁の浄土思想に於ける声聞観
タイトル読み
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ192-193
媒体名 印度学仏教学研究
媒体名欧文 Journal of Indian and Buddhist Studies
通号 55
28
1
特集・テーマ 立正大学における第三十回学術大会紀要(一)
編者 宮本正尊
発行日1979-12-31
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文あり
INBUDS IDIB:00005082


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   朝鮮 中国 (地域) 日本 (地域) 朝鮮仏教 (分野) 韓国 (地域) 新羅時代 (時代) 新羅 (地域) 新羅 (時代) 高麗 (時代)
  分野   朝鮮仏教 浄土教 新羅浄土教 朝鮮 (地域) 韓国仏教 (分野) 元暁 (人物) 華厳宗 (分野) 中国仏教 (分野) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 華厳学 (分野) 日本仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 日本 (地域) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野) 朝鮮浄土教 (分野) 新羅仏教 (分野) 朝鮮仏教 (分野) 慧遠 (人物)
  人物   元暁 法蔵 (人物) 韓国仏教 (分野) 朝鮮仏教 (分野) 浄土教 (分野) 慧遠 (人物) 義湘 (人物) 吉蔵 (人物) 憬興 (人物)
  文献   遊心安楽道 元暁 (人物) 不空羂索神変真言経 (文献) 極楽浄土 (術語) 安楽集 (文献) 阿弥陀経疏 (文献) 浄土論 (文献) 光明真言 (術語) 弥陀信仰 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage