INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前三崎 義泉 ( みさき ぎせん, Gisen Misaki ) 著 (池坊短期大学名誉教授)
タイトル叡山大師伝
タイトル読みえいざんだいしでん
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ29-54
媒体名 岩波講座 日本文学と仏教
通号 1
特集・テーマ 人間
ISBN 4-00-010581-7
編者 今野達,佐竹昭広,上田閑照
発行日1993-11-08
発行者岩波書店
発行地東京
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  平安時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 真言宗 (分野) 奈良時代 (時代) 天台宗 (分野) 仏教 (分野) 中国 (地域)
 分野  日本仏教 天台宗 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 智顗 (人物) 最澄 (人物) 伝教大師最澄 (人物)
 人物  最澄 桓武天皇 日本仏教 (分野) 空海 (人物) 天台宗 (分野) 徳一 (人物) 円仁 (人物) 智顗 (人物) 日蓮 (人物) 親鸞 (人物) 最澄 (人物) 叡山大師伝 (文献) 光仁天皇 (人物) 北条泰時 (人物) 道鏡 (人物)
 文献  叡山大師伝 最澄 (人物) 伝述一心戒文 (文献) 顕戒論 (文献) 伝教大師 (人物) 顕戒論縁起 (文献) 願文 (文献) 桓武天皇 (人物) 内証仏法相承血脈譜 (文献)
 術語  四引誓願 天台 大乗菩薩戒 叡山大師伝 (文献) 天台 (術語) 真言 (術語) 華厳 (術語) (術語) 三論 (術語) 東密 (術語) 念仏 (術語) 本覚思想 (術語) 止観 (術語) 大乗戒壇 (術語) 戒律 (術語) 具足戒 (術語) 梵網戒 (術語) 菩薩地持経 (文献) 在家仏教 (術語) 社会福祉 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage