INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前齋藤 昭俊 ( さいとう しょうしゅん, Shoshun Saito ) 著 (大正大学教授/日本仏教教育学会会長)
タイトル日本仏教の教育
タイトル読みにほんぶっきょうのきょういく
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ271-316(R)
媒体名 仏教教育の世界
ISBN 4-89287-087-0
編者 斉藤昭俊
発行日1993-02-15
発行者北辰堂
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00052390A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 勧学院 学問所 金沢文庫 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 高野山 (地域) 東大寺 (地域) 日本 (地域) 学問所 (地域) 勧学院 (地域) 金沢文庫 (地域) 称名寺 (地域) 高山寺 (地域) 伊勢神宮 (地域) 現在 (時代) 新羅 (地域)
  分野   仏教教育 日本仏教 日本 (地域) 平成時代 (時代) 日本仏教 (分野) 現代 (時代) 宗教教育 (分野) 仏教保育 (分野) 浄土教 (分野) 教育 (分野) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
  人物   聖徳太子 玉木吉保 大村桂巌 福島政雄 日本仏教 (分野) 親鸞 (人物) 日本書紀 (文献) 勝鬘経義疏 (文献) 日本 (地域) 十七条憲法 (文献) 維摩経義疏 (文献) 憲法十七条 (文献) 聖徳太子 (人物) 大村桂巌 (人物) 玉木吉保 (人物) 福島政雄 (人物) 仏教 (分野) 教育と宗教 (文献) 羽溪了諦 (人物) 宗教教育原論 (文献) 先徳明匠記 (文献)
  文献   先徳明匠記 大乗院寺社雑事記 太平記 世鏡抄 明禅 (人物) 義科私見聞 (文献) 福島政雄 (人物) 大乗院寺社雑事記 (文献) 尋尊 (人物) 経覚私要鈔 (文献) 日本仏教 (分野) 真言宗 (分野) 延喜式 (文献) 長谷寺 (術語) 興福寺 (術語) 開帳 (術語) 平家物語 (文献) 沙石集 (文献) 保元物語 (文献) 今昔物語集 (文献) 庭訓往来 (文献) 野守鏡 (文献) 謡曲 (術語) 今昔物語 (文献) 太平記 (文献) 勧学会 (術語)
  術語   勧学会 談義所 世俗教育 寺子屋 二十五三昧会 (術語) 狂言綺語 (術語) 三宝絵詞 (文献) 願文 (術語) 慶滋保胤 (人物) 家業の形成 (術語) 日本往生極楽記 (文献) 法華信仰 (術語) 談義 (術語) 関東天台 (術語) 恵心流 (術語) 信濃国 (術語) 光明院 (術語) 中世天台 (術語) 中古天台 (術語) 中古天台 (分野) 談義所 (術語) 寺子屋 (術語) 教育 (術語) 仏教教育 (術語) 日本仏教 (分野) 寺子 (術語) 不登校問題 (術語) NPO (術語) 儒仏並行 (術語) 世俗教育 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage