INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前八木 昊恵 ( やぎ こうえ, Koe Yagi ) 著 ()
タイトル恵心教学に於ける『大乗対倶舎抄』の地位
タイトル読み
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ224-227
媒体名 印度学仏教学研究
媒体名欧文 Journal of Indian and Buddhist Studies
通号 7
4
1
特集・テーマ 仏教大学における第六回学術大会紀要(一)
編者 宮本正尊
発行日1956-01-30
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文あり
INBUDS IDIB00000537A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
  人物   源信 恵心僧都 恵心 往生要集 (文献) 法然 (人物) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 永観 (人物) 源信 (人物) 恵心 (人物) 日本天台 (分野) 阿弥陀仏白毫観 (文献) 恵心僧都 (人物) 道元 (人物) 写本研究 (分野) 円仁 (人物)
  文献   往生要集 大乗対倶舎抄 倶舎論 源信 (人物) 選択集 (文献) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 教行信証 (文献) 安楽集 (文献) 善導 (人物) 選択本願念仏集 (文献) 倶舎論 (文献) 恵心 (人物) 本覚讃釈 (文献) 性相学 (術語) 菩提心義要文 (文献) 群疑論 (文献) 婆藪槃豆法師伝 (文献) 順正理論 (文献) 大毘婆沙論 (文献) 世親 (人物) 婆沙論 (文献) アビダルマ仏教 (分野) 大智度論 (文献) インド仏教 (分野) 瑜伽論 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage