INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前康 東均 ( kang tonggyun, Tong Gyun Kang ) 著 ()
タイトル元暁の浄土思想に於ける生因説
タイトル読み
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ128-129
媒体名 印度学仏教学研究
媒体名欧文 Journal of Indian and Buddhist Studies
通号 58
29
2
特集・テーマ 龍谷大学における第三十一回学術大会紀要(二)
編者 宮本正尊
発行日1981-03-31
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文あり


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   朝鮮 中国 (地域) 日本 (地域) 朝鮮仏教 (分野) 韓国 (地域) 新羅時代 (時代) 新羅 (地域) 新羅 (時代) 高麗 (時代)
  分野   朝鮮仏教 浄土教 朝鮮 (地域) 韓国仏教 (分野) 元暁 (人物) 華厳宗 (分野) 中国仏教 (分野) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 華厳学 (分野) 日本仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 日本 (地域) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野)
  人物   元暁 法蔵 (人物) 韓国仏教 (分野) 朝鮮仏教 (分野) 浄土教 (分野) 慧遠 (人物) 義湘 (人物) 吉蔵 (人物) 憬興 (人物)
  文献   両巻無量寿経宗要 阿弥陀経疏 元暁 (人物) 無量寿経義疏 (文献) 阿弥陀経疏 (文献) 無量寿経連義述文賛 (文献) 仏土論 (術語) 仏説観無量寿仏経疏 (文献) 慈蔵 (人物) 無量経連義述聞讃 (文献) 両巻無量寿経宗要 (文献) 阿弥陀経 (文献) 遊心安楽道 (文献) 無量寿経宗要 (文献) 浄土論 (文献) 安楽集 (文献) 大乗法苑義林章 (文献) 鼓音声王経 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage