INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前藤堂 恭俊 ( とうどう きょうしゅん, Kyoshun Todo ) 著 ()
タイトル僧肇と曇鸞
タイトル読み
サブタイトル『論註』における僧肇の役割
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ64-72
媒体名 印度学仏教学研究
媒体名欧文 Journal of Indian and Buddhist Studies
通号 8
4
2
特集・テーマ 仏教大学における第六回学術大会紀要(二)
編者 宮本正尊
発行日1956-03-30
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文あり


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
  分野   中国仏教 浄土教 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 日本 (地域) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野)
  人物   僧肇 曇鸞 中国仏教 (分野) 鳩摩羅什 (人物) 肇論 (文献) 道生 (人物) 吉蔵 (人物) 羅什 (人物) 中国 (地域) 僧叡 (人物) 親鸞 (人物) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 道綽 (人物) 世親 (人物) 往生論註 (文献) 教行信証 (文献) 天親 (人物)
  文献   論註 浄土論註 往生論註 浄土論 (文献) 教行信証 (文献) 安楽集 (文献) 曇鸞 (人物) 親鸞 (人物) 愚禿鈔 (文献) 讃阿弥陀仏偈 (文献) 浄土論註 (文献) 無量寿経 (文献) 歎異抄 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 十住毘婆沙論 (文献) 大智度論 (文献) 選択集 (文献)
  術語   解空第一 往生論註 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage