INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前佐々木 容道 ( ささき ようどう, Yodo Sasaki ) 著 (禅文化研究所研究員)
タイトル夢窓詩雑感
タイトル読みむそうしざっかん
サブタイトル絶唱谿
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ81-87
媒体名 禅文化
媒体名欧文 ----
通号 185
ISSN 0514-3012
編者 芳澤勝弘
発行日2002-07-25
発行者禅文化研究所
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00057708A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 天龍寺 大堰川 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 日本 (地域) 中世 (時代) 亀山殿 (地域) 西芳寺 (地域) 相国寺 (地域) 大堰川 (地域) 大徳寺 (地域) 天龍寺 (地域)
 時代  中世 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 仏教 (分野) インド (地域) 鎌倉時代 (時代) 古代 (時代) 近世 (時代) 臨済宗 (分野)
 分野  臨済宗 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 禅宗 (分野) 栄西 (人物) 道元 (人物) 中世 (時代) 江戸時代 (時代) 鎌倉時代 (時代)
 人物  夢窓疎石 蘇東坡 南陽恵忠 洞山良价 臨済宗 (分野) 日本仏教 (分野) 虎関師錬 (人物) 禅宗 (分野) 蘭渓道隆 (人物) 夢窓詩 (文献) 道元 (人物) 足利尊氏 (人物) 黄山谷 (人物) 解体新書 (文献) 香厳智閑 (人物) 三国連合図 (文献) 東坡題跋 (文献) 南泉普願 (人物) 南陽恵忠 (人物) 大岳 (人物) 蘇東坡 (人物) 中国禅宗 (分野) 荷沢神会 (人物) 洞山良价 (人物) 曹山本寂 (人物) 潙山霊祐 (人物) 曹洞宗学 (分野) 曹洞宗 (分野) 曹洞禅 (分野) 永明延寿 (人物) 景徳伝灯録 (文献)
 文献  夢窓詩 夢中問答集 夢窓国師年譜 洞山録 夢窓国師語録 (文献) 夢中問答集 (文献) 夢窓疎石 (人物) 足利尊氏 (人物) 桃谿徳悟 (人物) 洞山良价 (人物) 廓庵師遠 (人物) 十牛図 (文献) 夢窓詩 (文献) 夢窓国師年譜 (文献) 東嶺和尚 (人物) 維摩経 (文献) 国宝不空像 (文献) 達磨禅経説通考疏 (文献) 日本記三輪流 (文献) 延宝伝灯録 (文献) 幻中草打画 (文献) 義堂周信の遺墨 (術語) 貞和集 (文献) 洞山録 (文献) 骸骨 (文献) 正法眼蔵 (文献) 正法眼蔵即心是仏 (文献) 正法眼蔵三十七品菩提分法 (文献) 絶唱谿 (術語) 曹山録 (文献) 汾陽録 (文献) 雲門広録 (文献)
 術語  絶唱谿 無情説法 無情説法 (術語) 洞山録 (文献) 正法眼蔵 (文献) 無情成仏 (術語) 身心脱落 (術語) 如来全身 (術語) 法身説法 (術語) 眼処の聞声 (術語) 身心学道 (術語) 絶唱谿 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage