INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前小川 隆 ( おがわ たかし, Takashi Ogawa ) 著 (駒澤大学外国語部助教授)
タイトル『碧巌録』雑考(三)
タイトル読みへきがんろくざっこう3
サブタイトル「馬大師野鴨子」の話再読
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ122-138
媒体名 禅文化
媒体名欧文 ----
通号 187
ISSN 0514-3012
編者 芳澤勝弘
発行日2003-01-25
発行者禅文化研究所
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00057722A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  唐代 宋代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 隋代 (時代) 日本 (地域) 浄土教 (分野) 宋代 (時代) 禅宗 (分野) 仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 唐代 (時代) 曹洞宗 (分野) 元代 (時代)
 分野  禅宗 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 日本 (地域) 道元 (人物) 鎌倉時代 (時代) 中国 (地域) 仏教 (分野)
 人物  圜悟克勤 馬祖道一 百丈懐海 大慧宗 禅宗 (分野) 雪竇重顕 (人物) 道元 (人物) 圜悟仏果禅師語録 (文献) 碧巌録 (文献) 五祖法演 (人物) 正法眼蔵 (文献) 俊芿 (人物) 百丈懐海 (人物) 南岳懐譲 (人物) 馬祖 (人物) 荷沢神会 (人物) 石頭希遷 (人物) 神会 (人物) 馬祖道一 (人物) 百丈清規 (文献) 中国禅宗 (分野) 百丈 (人物) 潙山霊祐 (人物) 臨済宗 (分野) 大慧語録 (文献) 湛堂文準 (人物) 開元寺版31巻本大慧語録 (文献) 大慧年譜 (文献) (分野)
 文献  碧巌録 無門関 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 従容録 (文献) 正法眼蔵 (文献) 臨済録 (文献) 雪竇重顕 (人物) 祖堂集 (文献) 雲門広録 (文献)
 術語  馬大師野鴨子 無事禅への批判 昭昭霊霊 驢前馬後 碧巌録 (文献) 無事禅への批判 (術語) 今日の事 (術語) 馬大師野鴨子 (術語) 昭昭霊霊 (術語) 驢前馬後 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage