INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前橘川 智昭 ( きつかわ ともあき, Tomoaki Kitsukawa ) 著 ()
タイトル慈恩基の如来蔵観と<自性>
タイトル読みじおんきのにょらいぞうかんとじしょう
サブタイトル
タイトル(欧文)Ji's View of the Tathāgata-nature Inherent in Sentient Beings
サブタイトル(欧文)
該当ページ254-255
媒体名 宗教研究
媒体名欧文 JOURNAL OF RELIGIOUS STUDIES
通号 339
77
4
特集・テーマ 第六十二回学術大会紀要特集
ISSN 03873293
編者 日本宗教学会
発行日2004-03-30
発行者日本宗教学会
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00057990A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  7世紀 インド (地域) 中国 (地域) インド仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 6世紀 (時代) 日本 (地域) インド哲学 (分野) 8世紀 (時代)
 分野  中国仏教 中国法相宗 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野) 中国仏教 (分野) (人物) 法華経 (文献)
 人物  吉蔵 (人物) 玄奘 (人物) 円測 (人物) 慧沼 (人物) 法蔵 (人物) 慈恩大師 (人物) 法相宗 (分野) 成唯識論 (文献)
 文献  法華玄賛 妙法蓮華註 義林章 勝鬘経 法華義疏 (文献) 窺基 (人物) 法華文句 (文献) 法華経 (文献) 法華五百問論 (文献) 涅槃経 (文献) 大乗法苑義林章 (文献) 解深密経疏 (文献) 法華玄賛 (文献) 義林章 (文献) 阿毘達磨大毘婆沙論 (文献) 阿弥陀経通賛疏 (文献) 一切皆成 (術語) 観経 (文献) 勝鬘経 (文献) 八巻私記 (文献) 法相宗 (術語) 六合釈精義序文 (文献) 宝性論 (文献) 不増不減経 (文献) 大乗起信論 (文献) 勝鬘経義疏 (文献) 楞伽経 (文献) 維摩経 (文献)
 術語  行性如来蔵 三乗真実一乗方便 五性各別 出生一乗義 摂入一乗義 不定種性 三乗真実一乗方便 (術語) 勝鬘経 (文献) 行性如来蔵 (術語) 五性各別 (術語) 三乗方便一乗真実 (術語) 法華開示抄 (文献) 一乗真実三乗方便 (術語) 起信論義記 (文献) 教行信証化身土巻 (文献) 教判 (術語) 決定声聞授記説 (術語) 五姓各別 (術語) 一乗融会 (術語) 円教 (術語) 解深密経疏 (文献) 摂入一乗義 (術語) 出生一乗義 (術語) 不定種性 (術語) 一乗思想 (術語) Mahāyānasūtrâlaṅkāra (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage