INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前千葉 正 ( ちば ただし, Tadashi Chiba ) 著 (駒澤大学大学院修了)
タイトル中世真言密教の禅宗観再考
タイトル読みちゅうせいしんごんみっきょうのぜんしゅうかんさいこう
サブタイトル『説法明眼論』を中心として
タイトル(欧文)A Reconsideration of the Zen Sect's View on Medieval Shingon Esotericism
サブタイトル(欧文)The Case of the "Seppōmyōgenron"
該当ページ151-156(R)
媒体名 宗学研究
媒体名欧文 JOURNAL OF SŌTŌ STUDIES (SHŪGAKU KENKYŪ)
通号 46
ISSN 0288-1683
編者 曹洞宗総合研究センター所長 奈良康明
発行日2004-03-15
発行者曹洞宗総合研究センター
発行地東京
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  曹洞宗 達磨宗 真言密教 道元 (人物) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 禅宗 (分野) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 現代 (時代) 大日房能忍 (人物) 曹洞宗 (分野) 栄西 (人物) 臨済宗 (分野) 空海 (人物) 密教 (分野) 平安時代 (時代) 弘法大師 (人物) 真言宗 (分野) 仏教 (分野)
 人物  道元 頼瑜 杲寶 聖徳太子 栄西 曹洞宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 日本仏教 (分野) 禅宗 (分野) 如浄 (人物) 親鸞 (人物) 栄西 (人物) 曹洞宗学 (分野) 密教 (分野) 真言宗 (分野) 空海 (人物) 覚鑁 (人物) 道範 (人物) 密教学 (分野) 杲宝 (人物) 聖憲 (人物) 頼寶 (人物) 賢寶 (人物) 頼瑜 (人物) 聖徳太子 (人物) 日本書紀 (文献) 勝鬘経義疏 (文献) 日本 (地域) 十七条憲法 (文献) 維摩経義疏 (文献) 憲法十七条 (文献) 道元 (人物) 臨済宗 (分野) 興禅護国論 (文献) 明全 (人物) 法然 (人物) 日蓮 (人物)
 文献  説法明眼論開眼品 雑談集 栄西 (人物) 雑談集 (文献) 沙石集 (文献) 無住 (人物) 日本霊異記 (文献) 渓嵐拾葉集 (文献) 天台 (人物) 説話 (術語) 今昔物語集 (文献)
 術語  本無煩悩元是菩提 雑談集 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage