INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前桐野 好覚 ( きりの こうがく, Kogaku Kirino ) 著 (曹洞宗総合研究センター研究員)
タイトル道元禅師と釈尊の霊蹟
タイトル読みどうげんぜんじとしゃくそんのれいせき
サブタイトル
タイトル(欧文)The Zen Master Dōgen and a Sacred Place of Śākyamuni
サブタイトル(欧文)
該当ページ77-82(R)
媒体名 宗学研究
媒体名欧文 JOURNAL OF SŌTŌ STUDIES (SHŪGAKU KENKYŪ)
通号 43
ISSN 0288-1683
編者 奈良康明
発行日2001-03-31
発行者曹洞宗総合研究センター
発行地東京
本文
INBUDS IDIB:00062692


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 江戸時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 明治時代 (時代) 真言宗 (分野) 室町時代 (時代)
 分野  曹洞宗 日本仏教 道元 (人物) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 禅宗 (分野) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 現代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  道元 栄西 貞慶 明恵 面山瑞方 曹洞宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 日本仏教 (分野) 禅宗 (分野) 如浄 (人物) 親鸞 (人物) 栄西 (人物) 曹洞宗学 (分野) 道元 (人物) 臨済宗 (分野) 興禅護国論 (文献) 明全 (人物) 法然 (人物) 日蓮 (人物) 良遍 (人物) 法相宗 (分野) 良算 (人物) 明恵 (人物) 高弁 (人物) 蔵俊 (人物) 華厳宗 (分野) 日本 (地域) 明慧 (人物) 摧邪輪 (文献) 卍山道白 (人物) 斧山玄鈯 (人物) 無著道忠 (人物) 瑩山紹瑾 (人物)
 文献  正法眼蔵 面授 正法眼蔵御聴書抄 大乗本生心地観経 四座講式 羅漢供養講式文 道元 (人物) 永平広録 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 弁道話 (文献) 道元禅師 (人物) 修証義 (文献) 法華経 (文献) 宝慶記 (文献) 授記 (文献) 嗣法 (術語) 末後嗣法 (文献) 脱落 (文献) 正法眼蔵 (文献) 天童如浄 (人物) 伝光録 (文献) 宗学研究 (文献) 正法眼蔵聞解抄 (文献) 現成公案 (文献) 面授 (文献) 大乗本生心地観経 (文献) 親鸞 (人物) 守護国界主陀羅尼経 (文献) 諸仏境界摂真実経 (文献) 空海 (人物) 報恩品 (文献) 四恩 (術語) 造塔延命功徳経 (文献) 貞素 (人物) 貞慶抄物 (文献) 弘法大師講式 (文献) 講式 (術語) 興禅護国論 (文献) 却癈忘記 (文献) 玄奘三蔵絵 (文献) 菩提樹像 (術語) 明恵 (人物) 瑩山清規 (文献) 布薩式 (文献) 瑩山和尚清規 (文献) 四座講式 (文献) 八大霊塔 (術語)
 術語  八大霊塔 霊蹟 遺跡崇拝 面授による相承 羅漢供養講式文 (文献) 霊蹟 (術語) 四国八十八カ所の実態 巡礼 (術語) 八大霊塔 (術語) 遺跡崇拝 (術語) 面授による相承 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage