INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前峰島 旭雄 ( みねしま ひでお, Hideo Mineshima ) 著 ()
タイトル自力と他力
タイトル読みじりきとたりき
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ15-32(R)
媒体名 他力思想論攷
媒体名欧文 ----
ISSN ----
ISBN ----
編者 峰島旭雄/谷口龍男
発行日1981-05-23
発行者山喜房佛書林
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00063398A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   仏教 浄土教 キリスト教 現代 (時代) 宗教 (分野) 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 日本仏教 (分野) 中世 (時代) 近代 (時代) インド (地域) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野) 仏教 (分野) 宗教学 (分野) 仏教学 (分野) 比較思想 (分野) 浄土真宗 (分野) 浄土教 (分野)
  人物   曇鸞 法然 シュライエルマッヘル 親鸞 (人物) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 道綽 (人物) 世親 (人物) 往生論註 (文献) 教行信証 (文献) 天親 (人物) 浄土宗 (分野) 日本仏教 (分野) 源信 (人物) 浄土真宗 (分野) 法然 (人物) 宗教哲学 (分野) カント (人物) 空海 (人物) 三教指帰 (文献) ホッブス (人物) 宗教哲学 (文献) 清沢満之 (人物)
  文献   往生論註 選択集 キリスト教信仰論 曇鸞 (人物) 教行信証 (文献) 浄土論 (文献) 親鸞 (人物) 安楽集 (文献) 無量寿経 (文献) 大智度論 (文献) 選択集 (文献) 法然 (人物) 観経疏 (文献) 摧邪輪 (文献) 往生要集 (文献) 善導 (人物) 逆修説法 (文献) 自力 (術語) 一枚起請文 (文献)
  術語   自力 他力 随義転用 絶対依存の感情 他力 (術語) 親鸞 (人物) 教行信証 (文献) 念仏 (術語) 聖道門 (術語) 現世利益 (術語) 往生 (術語) 外教釈 (術語) 自力 (術語) 本願 (術語) 名号 (術語) 本願力 (術語) 信心 (術語) 作業 (術語) 無間相続 (術語) 絶対依存の感情 (術語) 裏面的要因 (術語) 随義転用 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage