INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前全 宗釈 ( chun chongseok, Chong-Seok Chun ) 著 ()
タイトル大日経三句思想の一考察
タイトル読み
サブタイトル方便為究竟を中心として
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ291-294
媒体名 印度学仏教学研究
媒体名欧文 Journal of Indian and Buddhist Studies
通号 65
33
1
特集・テーマ 大正大学における第三十五回学術大会紀要(一)
編者 平川彰
発行日1984-12-25
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文あり
INBUDS IDIB00006347A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  分野   大乗仏教 密教 真言宗 インド仏教 (分野) インド (地域) 仏教 (分野) 浄土教 (分野) 中国 (地域) 法華経 (文献) 浄土真宗 (分野) 密教 (分野) 真言宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 空海 (人物) 中国仏教 (分野) 仏教美術 (分野) 平安時代 (時代) 弘法大師 (人物) 鎌倉時代 (時代) 天台宗 (分野)
  文献   大日経 秘蔵記 金剛頂経 (文献) 大日経疏 (文献) 密教 (分野) 空海 (人物) 即身成仏義 (文献) 華厳経 (文献) 法華経 (文献) インド密教 (分野) 大日経 (文献) 十住心論 (文献) 釈摩訶衍論 (文献) 摂無礙経 (文献) 十八会指帰 (文献) 弘法大師 (人物)
  術語   大日経の三句 方便為究竟 方便 秘蔵記 (文献) 方便為究竟 (術語) 大日経の三句 (術語) 方便 (術語) 六即の階位 (術語) 顕密の一致 (術語) 般若 (術語) 真実 (術語) 大悲 (術語) upāya (術語) 菩薩道 (術語) 般若経 (文献) 二諦 (術語) 法華経 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage