INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前河合 泰弘 ( かわい たいこう, Taiko Kawai ) 著 (駒沢大学大学院)
タイトル北宗禅と五方便
タイトル読みほくしゅうぜんとごほうべん
サブタイトル
タイトル(欧文)The Northern School and Wŭ Fāng-biàn
サブタイトル(欧文)
該当ページ260-265(R)
媒体名 宗学研究
媒体名欧文 JOURNAL OF SŌTŌ STUDIES (SHŪGAKU KENKYŪ)
通号 34
ISSN 0288-1683
編者 鏡島元隆
発行日1992-03-31
発行者曹洞宗総合研究センター宗学研究部門
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00063700A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
  分野   現代 (時代) 仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 鈴木大拙 (人物) 道元 (人物) 近代 (時代)
  人物   神秀 普寂 慧能 (人物) 神会 (人物) 弘忍 (人物) 禅宗 (分野) 恵能 (人物) 普寂 (人物) 圭峰宗密 (人物) 楞伽師資記 (文献) 神秀 (人物) 日本仏教 (分野) 道璿 (人物) 一行 (人物) 基弁 (人物) 馬祖道一 (人物) 宗密 (人物) 村上専精 (人物)
  文献   北宗五方便 大乗無生方便門 大乗五方便北宗 普寂 (人物) 神会 (人物) 五方便 (術語) 大乗無生方便門 (文献) 敦煌文書 (文献) 頓悟真宗論 (文献) 北宗禅 (術語) 観心論 (文献) 大乗五方便 (文献) 南陽和上頓教解脱禅門直了性壇語 (文献) 神秀 (人物) 起信論 (文献) 異本 (術語) 大乗開心顕性頓悟真宗論 (文献) 修心要論 (文献) 維摩経 (文献) 智者大師與陳宣帝書 (文献) 釈摩訶衍論 (文献) 南天竺国菩提達摩禅師観門 (文献) 碑文 (術語)
  術語   碑文 開方便門 方便多門 金剛頂経 (文献) 群疑論 (文献) 玄中寺 (術語) 写経体 (術語) 釈教文 (術語) 浄業法師碑 (術語) 石刻 (術語) 干支 (術語) 開会 (術語) 方便多門 (術語) 碑文 (術語) 法華経法師品ネパール本 (文献) 法華玄義 (文献) 開方便門 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage