INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前土屋 明智 ( つちや あきとも, Akitomo Tsuchiya ) 著 (駒沢大学大学院)
タイトル東山法門と『大乗無生方便門』
タイトル読みとうざんほうもんとだいじょうむしょうほうべんもん
サブタイトル
タイトル(欧文)East-Mountain Chan and The Dacheng wusheng fangbianmen [text]
サブタイトル(欧文)
該当ページ256-259(R)
媒体名 宗学研究
媒体名欧文 JOURNAL OF SŌTŌ STUDIES (SHŪGAKU KENKYŪ)
通号 31
ISSN 0288-1683
編者 曹洞宗宗学研究所 鏡島元隆
発行日1989-03-31
発行者曹洞宗宗学研究所
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00068062A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  八世紀前半 中国 (地域) 禅宗 (分野) 七世紀 (時代) 仏教 (分野)
 分野  禅宗 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 日本 (地域) 道元 (人物) 鎌倉時代 (時代) 中国 (地域) 仏教 (分野)
 人物  智敏禅師 道信 禅宗 (分野) 道信 (人物) 弘忍 (人物) 慧可 (人物) 慧能 (人物) 達磨 (人物) 僧粲 (人物) 神秀 (人物) 菩提達磨 (人物)
 文献  円覚経大疏鈔 法華経 維摩経 入道安心要方便法門 普賢観経 修心要論 宋高僧伝 (文献) 円覚経大疏 (文献) 禅源諸詮集都序 (文献) 能禅師碑 (文献) 南宗 (術語) 慧能 (人物) 荷沢宗 (術語) 裴休拾遺門 (文献) 日蓮 (人物) インド仏教 (分野) 涅槃経 (文献) 華厳経 (文献) 大乗仏教 (分野) 維摩経 (文献) 般若経 (文献) 正法眼蔵 (文献) 法華経 (文献) 勝鬘経 (文献) 無量寿経 (文献) 大智度論 (文献) 二入四行論長巻子 (文献) 修心要論 (文献) 二入四行論 (文献) 楞伽師資記 (文献) 神秀 (人物) 東山法門 (術語) 普賢観経 (文献) 摩訶止観 (文献) 法華玄義 (文献) 智顗 (人物) 四信五品 (術語) 懺悔法 (術語) 随自意三昧 (文献) 諸法無諍三昧法門 (文献) 観心論 (文献) 最上乗論 (文献) 楚辞 (文献) 入道安心要方便法門 (文献) Dhūta-sūtra (文献) 周易 (文献)
 術語  戒定恵の三学 惣彰仏体 開智恵門 顕示不思議法 明諸法正性 自然無礙解脱道 修心要論 (文献) 惣彰仏体 (術語) 戒定恵の三学 (術語) 開智恵門 (術語) 顕示不思議法 (術語) 明諸法正性 (術語) 自然無礙解脱道 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage