INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前中尾 良信 ( なかお りょうしん, Ryoshin Nakao ) 著 (駒沢大学宗学研究所主任)
タイトル中納言法印隆禅について
タイトル読みちゅうなごんほういんりゅうぜんについて
サブタイトル
タイトル(欧文)The Career of Ryūzen
サブタイトル(欧文)
該当ページ207-212(R)
媒体名 宗学研究
媒体名欧文 JOURNAL OF SŌTŌ STUDIES (SHŪGAKU KENKYŪ)
通号 29
ISSN 0288-1683
編者 曹洞宗宗学研究所 鏡島元隆
発行日1987-03-31
発行者曹洞宗宗学研究所
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00068363A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 金剛三昧院 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 日本 (地域) 江戸前期 (時代) 13世紀 (時代) 高野山 (地域) 金剛峯寺 (地域) 無量寿院 (地域)
  時代   現代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 仏教 (分野) 仏教学 (分野) 宗教学 (分野) 浄土真宗 (分野) インド (地域) 近代 (時代)
  分野   仏教学 曹洞宗 現代 (時代) 日本 (地域) インド (地域) インド学 (分野) 中国 (地域) 宗教学 (分野) 道元禅師 (人物) チベット (地域) 道元 (人物) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 禅宗 (分野) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  人物   栄西 退耕行勇 道元禅師 隆禅上座 用祥僧正 道元 (人物) 臨済宗 (分野) 禅宗 (分野) 興禅護国論 (文献) 日本仏教 (分野) 明全 (人物) 法然 (人物) 日蓮 (人物) 栄西 (人物) 無本覚心 (人物) 隆禅 (人物) 仏樹房明全 (人物) 願性 (人物) 曹洞宗学 (分野) 明庵栄西 (人物) 正法眼蔵 (文献) 仏教学 (分野) 曹洞宗 (分野) 瑩山禅師 (人物) 如浄禅師 (人物) 江渡狄嶺 (人物) 道元禅師 (人物) 用祥僧正 (人物) 隆禅上座 (人物) 正法眼蔵随聞記 (文献)
  文献   正法眼蔵随聞記 訂補建撕記 宝慶記 血脈類集記 正法眼蔵 (文献) 道元 (人物) 永平広録 (文献) 学道用心集 (文献) 懐奘 (人物) 宝慶記 (文献) 弁道話 (文献) 懐弉 (人物) 建撕記 (文献) 古写本建撕記 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 三祖行業記 (文献) 建撕記 栄西 (人物) 如浄 (人物) 如浄語録 (文献) 興教大師全集 (文献) 本朝真言伝法灌頂師資相承血脈 (文献) 覚阿問答鈔 (文献) 北条実時 (人物) 西院流伝法灌頂相承血脈鈔 (文献) 律苑僧宝伝 (文献) 院政 (術語) 大日経疏 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage