INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前坂内 龍雄 ( さかうち たつお, Tatsuo Sakauchi ) 著 (新潟県双璧寺住職)
タイトル諸尊法 (一)
タイトル読みしょそんぼう1
サブタイトル
タイトル(欧文)Shosonbō
サブタイトル(欧文)
該当ページ113-119(R)
媒体名 宗学研究
媒体名欧文 JOURNAL OF SŌTŌ STUDIES (SHŪGAKU KENKYŪ)
通号 23
ISSN ----
ISBN ----
編者 大久保道舟
発行日1981-03-31
発行者曹洞宗宗学研究所
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00068474A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 中国 インド 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代) インド仏教 (分野) インド哲学 (分野) チベット (地域) 古代 (時代) インド思想 (分野) インド学 (分野)
 時代  江戸時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 鎌倉時代 (時代) 明治時代 (時代) 真言宗 (分野) 室町時代 (時代) 浄土宗 (分野)
 分野  曹洞宗 天台宗 臨済宗 密教 浄土宗 道元 (人物) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 禅宗 (分野) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 現代 (時代) 中国仏教 (分野) 智顗 (人物) 最澄 (人物) 伝教大師最澄 (人物) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 栄西 (人物) 中世 (時代) インド仏教 (分野) インド (地域) 空海 (人物) 仏教美術 (分野) 法然 (人物) 浄土真宗 (分野) 浄土教 (分野) 仏教史 (分野)
 人物  道元 天童如浄 孤雲懐奘 徹通義介 瑩山紹瑾 曹洞宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 日本仏教 (分野) 禅宗 (分野) 如浄 (人物) 親鸞 (人物) 栄西 (人物) 曹洞宗学 (分野) 道元 (人物) 瑩山紹瑾 (人物) 道元禅師 (人物) 正法眼蔵弁道話巻 (文献) 宏智正覚 (人物) 面山瑞方 (人物) 懐奘 (人物) 真字正法眼蔵 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 徹通義介 (人物) 版橈晃全 (人物) 証空 (人物) 寂円 (人物) 義演 (人物) 懐弉 (人物) 恭翁運良 (人物) 伝光録 (文献) 瑩山 (人物)
 文献  伝光録第五十一祖章 正法眼蔵 正法眼蔵 (文献) 瑩山紹瑾 (人物) 道元 (人物) 永平広録 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 弁道話 (文献) 道元禅師 (人物) 修証義 (文献) 法華経 (文献) 宝慶記 (文献)
 術語  諸尊法 青色金剛夜叉法 庚申法 護摩 (術語) 十八道 (術語) 根本真言梵文 (術語) 初授 (術語) 青色金剛夜叉法 (術語) 法曼流諸集法 (術語) 正法眼蔵 (文献) 満漢蒙蔵四体合壁大蔵全呪 (文献) 諸尊法 (術語) 庚申法 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage