INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前渡辺 正英 ( わたなべ まさひで, Masahide Watanabe ) 著 (駒沢大学高校講師)
タイトル『歴代法宝記』についての一考察
タイトル読みれきだいほうぼうきについてのいちこうさつ
サブタイトル
タイトル(欧文)A Study of "Lìdài-făbăo-jì (歴代法宝記)"
サブタイトル(欧文)
該当ページ215-220(R)
媒体名 宗学研究
媒体名欧文 JOURNAL OF SŌTŌ STUDIES (SHŪGAKU KENKYŪ)
通号 23
ISSN ----
ISBN ----
編者 大久保道舟
発行日1981-03-31
発行者曹洞宗宗学研究所
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00068819A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  唐代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 隋代 (時代) 日本 (地域) 浄土教 (分野) 宋代 (時代) 禅宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  中国禅宗 曹洞宗 (分野) 道元 (人物) 唐代 (時代) 中国 (地域) 臨済宗 (分野) 中国仏教 (分野) 日本仏教 (分野) 宋代 (時代)
 人物  慧可 僧璨 達磨 達摩 (人物) 達磨 (人物) 道信 (人物) 菩提達摩 (人物) 慧能 (人物) 道元 (人物) 僧粲 (人物) 道宣 (人物) 禅宗 (分野) 信心銘 (文献) 慧可 (人物) 彦和尚 (人物) 大潙警策 (文献) 南岳懐譲 (人物) 臨済 (人物) 聖徳太子 (人物) 仏教学 (分野) 中国禅宗 (分野)
 文献  歴代法宝記 修心要論 般若心経 六祖壇経 (文献) 曹渓大師伝 (文献) 宝林伝 (文献) 南宗定是非論 (文献) 無住 (人物) 達摩多羅禅経 (文献) 楞伽師資記 (文献) 伝法宝紀 (文献) 観心論 (文献) 二入四行論 (文献) 最上乗論 (文献) 楚辞 (文献) 入道安心要方便法門 (文献) Dhūta-sūtra (文献) 周易 (文献) 中論 (文献) 般若心経秘鍵 (文献) 金剛般若経 (文献) 玄奘 (人物) 法華経 (文献) インド仏教 (分野) 大般若経 (文献) 日本仏教 (分野)
 術語  霊迹 神異譚 佯狂 般若波羅蜜 般若心経 (文献) 神異譚 (術語) 霊迹 (術語) 佯狂 (術語) 霊瑞 (術語) 祖師信仰 (術語) 祖師 (術語) 民衆救済 (術語) 般若波羅蜜 (術語) 風狂 (術語) (術語) 感通 (術語) 三玄 (術語) (術語) 般若経 (文献) 菩薩 (術語) 六波羅蜜 (術語) 道行般若経 (文献) 新発意菩薩 (術語) 弥勒信仰 (術語) 智慧 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage