INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前永久 岳水 ( ながひさ がくすい, Gakusui Nagahisa ) 著 (元駒沢大学講師)
タイトル袈裟の研究
タイトル読みけさのけんきゅう
サブタイトル
タイトル(欧文)Research on Kasāya
サブタイトル(欧文)
該当ページ55-62(R)
媒体名 宗学研究
媒体名欧文 JOURNAL OF SŌTŌ STUDIES (SHŪGAKU KENKYŪ)
通号 12
ISSN ----
ISBN ----
編者 曹洞宗宗学研究所 榑林皓堂
発行日1970-03-31
発行者曹洞宗宗学研究所
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00070223A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 曹洞宗 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 道元 (人物) 日本仏教 (分野) 禅宗 (分野) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 現代 (時代)
  人物   永平古仏 徳巌和尚 小坂準爾 道元禅師 日本仏教 (分野) 天桂伝尊 (人物) 指月和尚 (人物) 普勧坐禅儀 (文献) 曹洞宗 (分野) 徳巌和尚 (人物) 永平古仏 (人物) 小坂準爾 (人物) 道元禅師 (人物) 正法眼蔵 (文献) 仏教学 (分野) 瑩山禅師 (人物) 禅宗 (分野) 如浄禅師 (人物) 江渡狄嶺 (人物)
  文献   正法眼蔵 法服格正 道元 (人物) 永平広録 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 弁道話 (文献) 道元禅師 (人物) 修証義 (文献) 法華経 (文献) 宝慶記 (文献) 法服正儀図会略釈 (文献) 道元 (術語) 黙室良要 (人物) 戒律 (術語) 南山道宣 (人物) 正法眼蔵伝衣巻 (文献) 袈裟観 (術語) 法衣相伝書 (文献)
  術語   袈裟 行持法式 法服正儀 荘厳服 正法眼蔵 (文献) 大衣 (術語) 長谷寺 (術語) 伝衣 (術語) 糞掃衣 (術語) 日本仏教 (分野) 水瓶 (術語) 戒律復興 (術語) 無言の説法 (術語) 叢林生活 (術語) 袈裟 (術語) 法服正儀 (術語) 行持法式 (術語) 荘厳服 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage