INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前東 隆眞 ( あずま りゅうしん, Ryushin Azuma ) 著 (駒沢女子短期大学講師)
タイトル『三代相論』考(3)
タイトル読みさんだいそうろんこう3
サブタイトル宗学思想史研究序説・その十
タイトル(欧文)A study "San-dai-sō-ron" (3)
サブタイトル(欧文)
該当ページ71-76(R)
媒体名 宗学研究
媒体名欧文 JOURNAL OF SŌTŌ STUDIES (SHŪGAKU KENKYŪ)
通号 13
ISSN ----
ISBN ----
編者 曹洞宗宗学研究所 榑林皓堂
発行日1971-03-31
発行者曹洞宗宗学研究所
発行地東京
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  分野   日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
  人物   義雲 懐弉 道元 (人物) 曹洞宗 (分野) 寂円 (人物) 正法眼蔵 (文献) 禅宗 (分野) 懐奘 (人物) 義演 (人物) 宝慶由緒記 (文献) 義介 (人物) 正法眼蔵随聞記 (文献) 道元禅師 (人物) 如浄 (人物)
  文献   三代相論 総持寺旧記 建撕記 懐弉 (人物) 総持寺旧記 (文献) 三祖行業記 (文献) 三代相論 (文献) 建撕記 (文献) 道元 (人物) 正法眼蔵 (文献) 伝光録 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 永平広録 (文献) 宝慶記 (文献) 三大尊行状記 (文献)
  術語   宗学思想史研究 大破滅法 建撕記 (文献) 大破滅法 (術語) 青鷹集 (文献) 八大人覚 (術語) 宗学思想史研究 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage