INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前椎名 宏雄 ( しいな こうゆう, Koyu Shiina ) 著 (竜泉院住職)
タイトル『玄沙広録』と『玄沙語録』
タイトル読みげんさこうろくとげんさごろく
サブタイトル
タイトル(欧文)On the "Xu'an-sha Gua'ng-lu" and "Xu'an-sha Yu-lu"
サブタイトル(欧文)
該当ページ187-192(R)
媒体名 宗学研究
媒体名欧文 JOURNAL OF SŌTŌ ZEN STUDIES (SHŪGAKU KENKYŪ)
通号 49
特集・テーマ 第八回学術大会紀要
ISSN 0288-1683
編者 曹洞宗総合研究センター所長 田中良昭
発行日2007-04-01
発行者曹洞宗総合研究センター
発行地東京
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   中国 唐代 (時代)
  時代   唐代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 隋代 (時代) 日本 (地域) 浄土教 (分野) 宋代 (時代) 禅宗 (分野) 仏教 (分野)
  分野   中国禅宗 曹洞宗 (分野) 道元 (人物) 唐代 (時代) 中国 (地域) 臨済宗 (分野) 中国仏教 (分野) 日本仏教 (分野) 宋代 (時代)
  人物   玄沙師備 雪峰義存 孫覚 林弘衍 道元 (人物) 雪峰義存 (人物) 中国仏教 (分野) 正法眼蔵 (文献) 雪峯義存 (人物) 禅宗 (分野) 已陵 (人物) 大乗起信論 (文献) 玄沙師備 (人物) 慧諶 (人物) 仰山慧寂 (人物) 三聖慧然 (人物) 圜悟克勤 (人物) 林弘衍 (人物) 雪寶 (人物) 巌頭 (人物) 雪峯語録 (文献) 孫覚 (人物) 玄沙広録 (文献)
  文献   玄沙広録 玄沙語録 玄沙語録 (文献) 六祖壇経 (文献) 入道方便 (文献) 徳彦 (人物) 現成 (術語) 臨済録 (文献) 雪峰広録 (文献) 禅林僧宝伝 (文献) 玄沙広録 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 無位真人 (術語) 福州玄沙備禅師 (文献) 祖堂集索引 (文献) 辞典・索引問答 (術語) 作用即性 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage