INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前高橋 秀栄 ( たかはし しゅうえい, Shuei Takahashi ) 著 (県立金沢文庫主任学芸員)
タイトル後嵯峨天皇と道元禅師
タイトル読みごさがてんのうとどうげんぜんじ
サブタイトル
タイトル(欧文)The Emperor Gosaga (後嵯峨天皇) and Zen-Master Dōgen (道元)
サブタイトル(欧文)
該当ページ49-54(R)
媒体名 宗学研究
媒体名欧文 JOURNAL OF SŌTŌ STUDIES (SHŪGAKU KENKYŪ)
通号 25
ISSN ----
ISBN ----
編者 水野弘元
発行日1983-03-31
発行者曹洞宗宗学研究所
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00071286A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
  人物   後嵯峨天皇 道元禅師 道元 (人物) 日本仏教 (分野) 道元禅師 (人物) 後鳥羽天皇 (人物) 伏見天皇 (人物) 後伏見天皇 (人物) 北畠親房 (人物) 正法眼蔵 (文献) 仏教学 (分野) 曹洞宗 (分野) 瑩山禅師 (人物) 禅宗 (分野) 如浄禅師 (人物) 江渡狄嶺 (人物)
  文献   正法眼蔵 三大尊行状記 建撕記 元亨釈書 溪嵐拾葉集 道元 (人物) 永平広録 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 弁道話 (文献) 道元禅師 (人物) 修証義 (文献) 法華経 (文献) 宝慶記 (文献) 建撕記 (文献) 伝光録 (文献) 正法眼蔵 (文献) 三祖行業記 (文献) 永平寺三祖行業記 (文献) 翰縁疏 (文献) 義介 (人物) 檀那河尻氏 (術語) 三大尊行状記 (文献) 本朝高僧伝 (文献) 沙石集 (文献) 扶桑略記 (文献) 日本書紀 (文献) 最澄 (人物) 興禅護国論 (文献) 延宝伝灯録 (文献) 帝王編年記 (文献) 正法華経 (文献) 大通智勝如来 山家要略記 (文献) 天台神道理論 (術語) 元亨釈書 (文献) 仏法坊 (術語) 川越市史 (文献) 過去帳 (術語)
  術語   仏法坊 仏法房 護国正法義 溪嵐拾葉集 (文献) 仏法房 (術語) 渓嵐拾葉集 (文献) 房号 (術語) 仏法坊 (術語) 護国正法義 (術語) 京都御所消息断簡 (術語) 立宗 (術語) 重授戒灌頂 (術語) 四摂法 (術語) 発菩提心 (術語) 護国思想 (術語) 中華思想 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage