INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前高橋 秀栄 ( たかはし しゅうえい, Shuei Takahashi ) 著 (金沢文庫主任学芸員)
タイトル『本朝高僧伝』の道元禅師伝について
タイトル読みほんちょうこうそうでんのどうげんぜんじでんについて
サブタイトル
タイトル(欧文)The biography of Zen-master Dōgen (道元) in The Honchō kōsōden (本朝高僧伝)
サブタイトル(欧文)
該当ページ117-123(R)
媒体名 宗学研究
媒体名欧文 JOURNAL OF SŌTŌ STUDIES (SHŪGAKU KENKYŪ)
通号 27
ISSN 0288-1683
編者 鏡島元隆
発行日1985-03-31
発行者曹洞宗宗学研究所
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00072393A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 天童山景徳寺 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 日本 (地域) 天童山十境 (地域) 永平寺 (地域) 円福山妙厳寺 (地域)
 時代  江戸時代 鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 鎌倉時代 (時代) 明治時代 (時代) 真言宗 (分野) 室町時代 (時代) 浄土宗 (分野) 浄土真宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 仏教 (分野)
 分野  浄土真宗 日蓮宗 親鸞 (人物) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 蓮如 (人物) 日本 (地域) 真宗学 (分野) 現代 (時代) 仏教 (分野) 日蓮 (人物) 天台宗 (分野) 望月歓厚 (人物) 坂本日深 (人物) 日蓮教学 (分野)
 人物  卍元師蛮 諦忍律師 道元禅師 虎関師錬 虎関師錬 (人物) 臨済宗 (分野) 諦忍律師 (人物) 高泉性潡 (人物) 元亨釈書 (文献) 日蓮宗 (分野) 訓点禅林類聚 (文献) 本朝高僧伝 (文献) 日本 (地域) 戒律 (分野) 坐具顕正録 (文献) 卍元師蛮 (人物) 道元禅師 (人物) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 正法眼蔵 (文献) 仏教学 (分野) 瑩山禅師 (人物) 禅宗 (分野) 如浄禅師 (人物) 江渡狄嶺 (人物) 夢窓疎石 (人物) 栄西 (人物) 杲宝 (人物) 蘭渓道隆 (人物)
 文献  本朝高僧伝 道元禅師語録 元亨釈書 永平寺三祖行業記 元亨釈書 (文献) 延宝伝灯録 (文献) 律苑僧宝伝 (文献) 聖光上人伝 (文献) 日域洞上諸祖伝 (文献) 瑩山清規 (文献) 日本仏教 (分野) 東国高僧伝 (文献) 道元禅師 (人物) 曹洞宗 (分野) 本朝高僧伝 (文献) 沙石集 (文献) 扶桑略記 (文献) 日本書紀 (文献) 最澄 (人物) 興禅護国論 (文献) 帝王編年記 (文献) 建撕記 (文献) 元祖孤雲徹通三代尊行状記 (文献) 元祖孤雲徹通三大尊行状記 (文献) 三大尊行状記 (文献) 伝光録 (文献) 瑩山紹瑾 (人物) 法衣相伝書 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献)
 術語  道元禅師伝研究の基本資料集 書儈贅筆 永平寺三祖行業記 (文献) 書儈贅筆 (術語) 道元禅師伝研究の基本資料集 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage