INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前小川 隆 ( おがわ たかし, Takashi Ogawa ) 著 (駒沢大学大学院)
タイトル敦煌本『六祖壇経』と『歴代法宝記』
タイトル読みとんこうぼんろくそだんきょうとれきだいほうぼうき
サブタイトル
タイトル(欧文)The Dunhuang Editions of the Lìuzŭ tónjing (六祖壇経) and the Lìdài făbăojì (歴代法宝記)
サブタイトル(欧文)
該当ページ175-178(R)
媒体名 宗学研究
媒体名欧文 JOURNAL OF SŌTŌ STUDIES (SHŪGAKU KENKYŪ)
通号 28
ISSN 0288-1683
編者 鏡島元隆
発行日1986-03-31
発行者曹洞宗宗学研究所
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00072556A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  時代   現代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 仏教 (分野) 仏教学 (分野) 宗教学 (分野) 浄土真宗 (分野) インド (地域) 近代 (時代)
  分野   仏教学 現代 (時代) 日本 (地域) インド (地域) インド学 (分野) 中国 (地域) 宗教学 (分野) 道元禅師 (人物) チベット (地域)
  人物   南陽慧忠 柳田聖山 恵能 神会 道元 (人物) 正法眼蔵 (文献) 禅宗 (分野) 六祖壇経 (文献) 道元禅師 (人物) 慧能 (人物) 中国仏教 (分野) 景徳伝灯録 (文献) 鈴木大拙 (人物) 胡適 (人物) 田中良昭 (人物) 関口真大 (人物) 鏡島元隆 (人物) (分野) 忽滑谷快天 (人物) 神会 (人物) 神秀 (人物) 王維 (人物) 宗密 (人物) 二入四行論 (文献) 中国禅宗 (分野) 恵能 (人物)
  文献   六祖壇経 歴代法宝記 金剛経 楞伽師資記 慧能 (人物) 金剛経 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 道元 (人物) 正法眼蔵 (文献) 臨済録 (文献) 敦煌本 (術語) 宝林伝 (文献) 曹渓大師伝 (文献) 六祖壇経 (文献) 達摩多羅禅経 (文献) 南宗定是非論 (文献) 無住 (人物) 伝法宝紀 (文献) 楞伽師資記 (文献) 楞伽経 (文献) 法華経 (文献) 神会録 (文献) 金剛錍 (文献) 金剛経注 (文献) (術語) 二入四行論 (文献) 続高僧伝 (文献) 修心要論 (文献) 禅宗 (分野) 浄覚 (人物)
  術語   南方宗旨 壇経改換 二十八祖説 敦煌本 慧能 (術語) 伝灯録 (文献) 身心一如 (術語) 壇経改換 (術語) 南陽慧忠 (人物) 楞伽師資記 (文献) 二十八祖説 (術語) 南方宗旨 (術語) 景徳伝灯録 (文献) 江南禅宗 (術語) 敦煌本 (術語) 二十九祖説 (術語) 六祖壇経 (文献) 大乗寺本 (術語) 興聖寺本 (術語) 七仏偈 (術語) 金剛般若波羅蜜経 (文献) 金剛般若経旨賛 (文献) 金剛般若経 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage