INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前榊 義孝 ( さかき ぎこう, Giko Sakaki ) 著 (種智院大学講師)
タイトル根来教学の一考察
タイトル読みこんらいきょうがくのいちこうさつ
サブタイトル論義を中心として
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ305-321(R)
媒体名 仏教教育・人間の研究:斎藤昭俊教授古稀記念論文集
媒体名欧文 ----
ISBN 4-8755-8062-2
編者 斎藤昭俊教授古稀記念論文集刊行会
発行日2000-06-23
発行者こびあん書房
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00074170A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  十二世紀 日本 (地域) 十三世紀 (時代) インド (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土宗 (分野) 日本仏教 (分野) バイヨン寺院 (地域) インド哲学 (分野)
 分野  真言宗 日本仏教 日本仏教 (分野) 空海 (人物) 密教 (分野) 平安時代 (時代) 日本 (地域) 弘法大師 (人物) 鎌倉時代 (時代) 天台宗 (分野) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 曹洞宗 (分野)
 人物  覚鍐 聖憲 頼玄 頼心 日本仏教 (分野) 聖憲 (人物) 空海 (人物) 中野達恵 (人物) 頼瑜 (人物) 運敞 (人物) 興教大師 (人物) 大疏百条第二重 (文献) 盛誉 (人物) 禅爾 (人物) 巧智 (人物) 日誉 (人物) 道瑜 (人物) 塵塚 (文献) 頼心 (人物) 忍性 (人物) 隆信 (人物) 順継 (人物) 円海 (人物) 頼玄 (人物) 論議方様鈔 (文献) 良信 (人物) 自抄目録 (文献)
 文献  論議方様鈔 論場大体 見聞随筆 大疏指心鈔 塵塚 (文献) 報恩講 (術語) 栗山明憲先生所持本 (術語) 頼心 (人物) 論場大体 (文献) 論議方様鈔 (文献) 見聞随筆 (文献) 第三重読曲 (文献) 大疏第三重啓蒙 (文献) 快寿 (人物) 長谷寺文書 (文献) 大疏指心鈔 (文献) 結網集 (文献) 大疏第三重草子見聞記 (文献) 研鑽方法 (術語) 野金口決鈔 (文献) 如法愛染法 (文献)
 術語  研鑽方法 伝法会 金剛峰寺方 大伝法院方 大疏指心鈔 (文献) 伝法会 (術語) 報恩講 (術語) 東寺 (術語) 勧学会 (術語) 覚鑁聖人伝法会談義打聞集 (文献) 伝法教化 (術語) 弘法大師 (人物) 密浄融会思想 (術語) 大日経疏 (文献) 大伝法院方 (術語) 密厳院発露懺悔文 (文献) 金剛峯寺方 (術語) 金剛峰寺方 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage