INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前岸 覚勇 ( きし かくゆう, Kakuyu Kishi ) 著 ()
タイトル記主禅師の三心論
タイトル読みきしゅぜんじのさんじんろん
サブタイトル
タイトル(欧文)Sanjin viewed by Kishu-zenji (Ryochu)
サブタイトル(欧文)
該当ページ179-219(R)
媒体名 浄土宗学研究
媒体名欧文 Studies in Jodoshu Buddhism
通号 5
ISSN ----
ISBN ----
編者 藤吉慈海
発行日1971-03-31
発行者知恩院浄土宗学研究所
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00083336A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  日本中世 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 仏教史 (分野) 鎌倉時代 (時代) 仏教美術 (分野) 日本中世仏教 (分野) 日本近世 (時代) 中国 (地域)
 分野  浄土宗 日本仏教 日本仏教 (分野) 法然 (人物) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 浄土真宗 (分野) 浄土教 (分野) 江戸時代 (時代) 仏教史 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  記主 証空 親鸞 法然 隆寛 看病用心 (文献) 決答疑問鈔 (文献) 証空 (人物) 聖光 (人物) 鎮西 (人物) 日本仏教 (分野) 法然 (人物) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 浄土宗 (分野) 親鸞 (人物) 隆寛 (人物) 弁長 (人物) 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 真宗学 (分野) 曇鸞 (人物) 源信 (人物) 聖覚 (人物) 幸西 (人物)
 文献  選択本願念仏集 決疑鈔 法然 (人物) 教行信証 (文献) 善導 (人物) 無量寿経 (文献) 親鸞 (人物) 往生要集 (文献) 摧邪輪 (文献) 一枚起請文 (文献) 良忠 (人物) 恵空 (人物) 決疑鈔直牒 (文献) 往生 (術語) 解行雑修期 (術語) 愚禿鈔 (文献) 一条派 (術語) 観経疏 (文献)
 術語  三心 志誠心 廻向発願心 深心 九品 大乗心 至誠心 (術語) 教行信証 (文献) 一心 (術語) (術語) 本願 (術語) 菩提心 (術語) 信楽 (術語) 信心 (術語) 三心 (術語) 廻向発願心 (術語) 深心 (術語) 還相廻向 (術語) 就人立信 (術語) 他力廻願心 (術語) 起行論 (術語) 三福 (術語) 回向発願心 (術語) 直心 (術語) 二種深信 (術語) 信機信法 (術語) 安心 (術語) 極楽 (術語) 下品 (術語) 観無量寿経 (文献) 疑心 (術語) 阿弥陀仏 (術語) 勧学会 (術語) 救済 (術語) 観無量寿経疏 (文献) 九品 (術語) 善得 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage