INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前緒方 義英 ( おがた よしひで, Yoshihide Ogata ) 著 (龍谷大学大学院)
タイトル親鸞の真仏土観
タイトル読み
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ42-44
媒体名 印度学仏教学研究
媒体名欧文 Journal of Indian and Buddhist Studies
通号 90
45
2
ISSN 00194344
編者 江島恵教
発行日1997-03-20
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文あり
INBUDS IDIB:00008827


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 浄土真宗 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 親鸞 (人物) 日本仏教 (分野) 蓮如 (人物) 真宗学 (分野) 現代 (時代) 仏教 (分野)
 人物  親鸞 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物)
 文献  浄土論註 真仏土文類 教行信証 (文献) 曇鸞 (人物) 浄土論 (文献) 無量寿経 (文献) 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 十住毘婆沙論 (文献) 浄土論註 (文献) 真仏土観 (術語) 一念多念文意 (文献)
 術語  真仏土観 報仏 報土 真仏土文類 (文献) 報仏 (術語) 菩薩処胎経 (文献) 光明摂化 (術語) 真仏土観 (術語) 報土 (術語) 活仏 (術語) 南妙法蓮華経 (術語) 応化 (術語) 本願 (術語) 浄土 (術語) 報身 (術語) 化土 (術語) 化身 (術語) 真土 (術語) 酬報 (術語) 浄土観 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage