INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前内藤 円亮 ( ないとう えんりょう, Enryo Naito ) ()
タイトル源信の浄土観
タイトル読み
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ66-70
媒体名 印度学仏教学研究
媒体名欧文 Journal of Indian and Buddhist Studies
通号 91
46
1
ISSN 00194344
編者 江島恵教
発行日1997-12-20
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文あり


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  平安時代 鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 真言宗 (分野) 奈良時代 (時代) 天台宗 (分野) 仏教 (分野) 中国 (地域) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野)
 分野  日本仏教 浄土真宗 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 親鸞 (人物) 日本仏教 (分野) 蓮如 (人物) 真宗学 (分野) 現代 (時代) 仏教 (分野)
 人物  源信 親鸞 往生要集 (文献) 法然 (人物) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 永観 (人物) 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 真宗学 (分野) 曇鸞 (人物)
 文献  往生要集 源信 (人物) 選択集 (文献) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 教行信証 (文献) 安楽集 (文献) 善導 (人物) 選択本願念仏集 (文献)
 術語  浄土観 浄土 報化二土 懈慢界 唯心浄土 (術語) 極楽浄土 (術語) 道綽 (人物) 観無量寿経 (文献) 往相廻向 (術語) 阿弥陀仏観 (術語) 利他 (術語) 一乗 (術語) 本願 (術語) 念仏 (術語) 阿弥陀仏 (術語) 往生 (術語) 聖道 (術語) 指方立相 (術語) 極楽 (術語) 教行信証 (文献) 懈慢界 (術語) 専修雑修 (術語) 浄土 (術語) 本末別明体 (術語) 三身三土 (術語) 弥陀浄土 (術語) 自受用土 (術語) 化土 (術語) 報化二土論 (術語) 報化二土 (術語) 内観 (術語) 罪福 (術語) 群疑論 (文献) 自然法爾 (術語) 疑城胎宮 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage