INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前南 宏信 ( みなみ ひろのぶ, Hironobu Minami ) 著 (国際仏教学大学院大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業研究員)
タイトル良忠撰『往生要集鈔』から『往生要集義記』への成立過程
タイトル読みりょうちゅうせんおうじょうようしゅうしょうからおうじょうようしゅうぎきへのせいりつかてい
サブタイトル檀王法林寺蔵袋中手択本を中心にして
タイトル(欧文)How the Ōjōyōshū-shō was changed to the Ōjōyōshū-giki
サブタイトル(欧文)A direct influence of the Dannōhōrin-ji manuscript
該当ページ151-155(R)
媒体名 印度学仏教学研究
媒体名欧文 JOURNAL OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES (INDOGAKU BUKKYŌGAKU KENKYŪ)
通号 123
59
2
ISSN 0019-4344
編者 日本印度学仏教学会
発行日2011-03-20
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文あり


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 檀王法林寺 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 日本 (地域) 鎌倉時代
 時代  鎌倉時代 ( 13-14世紀 ) 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  浄土学 日本仏教 浄土宗 (分野) 法然 (人物) 法然上人 (人物) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 八世紀 (時代) 平安時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 曹洞宗 (分野)
 人物  良忠 袋中 浄土宗 (分野) 法然 (人物) 聖光 (人物) 善導 (人物) 弁長 (人物) 浄土教 (分野) 長西 (人物) 親鸞 (人物) 大玄 (人物) 神道 (分野) 琉球神道記 (文献) 月形函伝書史料 (文献) 隆尭 (人物) 忍澂 (人物) 袋中上人絵詞伝 (文献)
 文献  往生要集 往生要集鈔 往生要集義記 源信 (人物) 選択集 (文献) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 教行信証 (文献) 安楽集 (文献) 善導 (人物) 選択本願念仏集 (文献) 往生要集 (文献) 往生要集義記 (文献) 順正理論 (文献) 良忠 (人物) 往生要集鈔 (文献) 方宝 (人物) 章門開合 (術語) 観無量寿経 (文献)
 術語  檀王本 往生要集義記 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage