INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前前川 健一 ( まえがわ けんいち, Kenichi Maegawa ) 著 (日本学術振興会特別研究員)
タイトル聞書類に見える明恵の密教思想
タイトル読みききがきるいにみえるみょうえのみっきょうしそう
サブタイトル
タイトル(欧文)Myōe's Esoteric Thought According to his Disciples' Records
サブタイトル(欧文)
該当ページ191-194
媒体名 印度學佛敎學硏究
媒体名欧文 Journal of Indian and Buddhist Studies
通号 97
49
1
特集・テーマ 東洋大学における第五十一回学術大会紀要(一)
ISSN 0019-4344
編者 前田専学
発行日2000-12-20
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文あり
INBUDS IDIB00009593A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  中世 鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 仏教 (分野) インド (地域) 鎌倉時代 (時代) 古代 (時代) 近世 (時代) 臨済宗 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野)
 分野  日本仏教 華厳宗 密教 真言宗 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 中国仏教 (分野) 日本仏教 (分野) 法蔵 (人物) 明恵 (人物) 智儼 (人物) 天台宗 (分野) 中国 (地域) 朝鮮仏教 (分野) インド仏教 (分野) インド (地域) 空海 (人物) 仏教美術 (分野) 密教 (分野) 弘法大師 (人物)
 人物  明恵 源信 不空 隆弁 仁真 霊典 法然 (人物) 華厳宗 (分野) 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 親鸞 (人物) 明慧 (人物) 高弁 (人物) 摧邪輪 (文献) 往生要集 (文献) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 浄土宗 (分野) 永観 (人物) 金剛智 (人物) 密教 (分野) 善無畏 (人物) 空海 (人物) 一行 (人物) 恵果 (人物) 密教学 (分野) 金剛頂経 (文献) 明恵 (人物) 文学 (分野) 徒然草 (文献) 不空 (人物) 仁真 (人物) 隆弁 (人物) 霊典 (人物) 明恵上人 (人物) 真聞集 (文献) 金沢文庫本持戒清浄印明 (文献) 玄海 (人物)
 文献  真聞集 栂尾御物語 高山随聞秘密抄 大日経疏 上人之事 (文献) 夢の記 (文献) 夢之記切 (文献) 夢経抄 (文献) 霊典 (人物) 栂尾御物語 (文献) 高弁 (人物) 高山寺随聞秘密抄 (文献) 真聞集 (文献) 高山随聞秘密抄 (文献) 大日経疏 (文献) 大日経 (文献) 大日経義釈 (文献) 大日経広釈 (文献) 金剛頂経 (文献) 即身成仏義 (文献) 十住心論 (文献) 大智度論 (文献) 空海 (人物)
 術語  護身法 厳密 四度加行 (術語) 十八道 (術語) 浄三業 (術語) 三種三摩地の修習 (術語) 結界法 (術語) 大日経疏 (文献) 厳密 (術語) 被甲護身作法 (術語) 実践華厳 (術語) 禅宗 (術語) 明恵 (人物) 護身法 (術語) 摧邪輪 (文献) 東大寺 (術語) 三聖円融説 (術語) 解深密経 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage