INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

検索キーワード: 真解 [SAT] 眞解 [SAT] [ DDB ]

検索対象: すべて

関連キーワード(関連度上位10件/括弧内数字はキーワード登場回数):
信解 (術語) (...)  三乗 (術語) (...)  常情 (術語) (...)  異同 (術語) (...) 
-- 8 件ヒット
1
氏名 タイトル 媒体名 発行日 掲載頁詳細本文
大徳寺(写真解説)禅文化 通号 6 1956-10-25 11(R)詳細
---- ---- (著)『霊泉集』大崎学報 通号 32 1914-02-13 78(R)詳細
加藤 正俊 (著)巻頭写真解説禅文化 通号 53 1969-06-15 18-19(R)詳細
冠 賢一 (著)口絵写真解説日蓮教学研究所紀要 通号 22 1995-03-10 93-93詳細
駒沢大学大学院『肇論疏』研究会 (編)元康撰『肇論疏』の註釈的研究(三)駒沢大学大学院仏教学研究会年報 通号 21 1988-02-29 87-116詳細
佐藤 正伸 (著)布施浄慧監修『真言密教 印相写真解説』密教学研究 通号 23 1991-03-30 218-222(R)詳細
勝呂 信静 (著)法華経の一乗思想印度哲学仏教学 通号 10 1995-10-30 130-167詳細
西川 杏太郎 (著)〔写真解説〕伎楽面(相李魚成銘・酔胡従)仏教芸術 通号 106 1976-03-30 22(R)詳細
1
キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage