INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

佛教大学大学院紀要 (通号: 22)

媒体情報:

媒体名 佛教大学大学院紀要
媒体名欧文 The Bukkyo University Graduate School Review
通号 22
ISSN 1344-2422
編者 佛教大学学術委員会
発行日 1994-03-11
発行者佛教大学大学院
発行地京都


収録論文: 4 件

上田 千年 西蔵大蔵経諸版の系譜―(1)―佛教大学大学院紀要1-17(L)詳細
熊谷 泰直 Gilgit写本Māndhātāvadāna翻刻佛教大学大学院紀要18-39(L)詳細
車 承厚 『大乗阿毘達磨集論』と『倶舎論』に見る有余師佛教大学大学院紀要40-57(L)詳細
牧 伸行 東大寺僧安寛と平栄佛教大学大学院紀要22-47(R)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage