INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

親鸞教学 (通号: 96)

媒体情報:

媒体名 親鸞教学
媒体名欧文 SHINRAN KYOGAKU The Otani Journal of Shin Buddhism
通号 96
ISSN 0583-0567
編者 大谷大学真宗学会
発行日 2011-02-28
発行者親鸞教学編集部
発行地京都


収録論文: 7 件

加来 雄之 「釈親鸞」の遺産相続 上親鸞教学1-20(R)詳細
山田 恵文 親鸞と『西方指南抄』親鸞教学21-37(R)詳細
豅 弘信 「善信」実名説を問う(下)親鸞教学38-56(R)詳細
一楽 真 関東の親鸞親鸞教学57-79(R)詳細
今井 雅晴 親鸞聖人稲田草庵とその環境親鸞教学80-101(R)詳細
金子 大栄 如来二種の回向親鸞教学102-116(R)詳細
安田 理深 存在論的要求としての願生親鸞教学117-132(R)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage