INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

南都佛教 (通号: 30)

媒体情報:

媒体名 南都佛教
媒体名欧文 NANTO BUKKYO or Journal of the Nanto Society for Buddhist Studies
通号 30
ISSN ----
ISBN ----
編者 南都佛教研究会
発行日 1973-06-30
発行者東大寺図書館
発行地奈良


収録論文: 5 件

早島 理 菩薩道の哲学南都佛教1-29詳細
太田 久紀 日本唯識における四分義の展開南都佛教30-43詳細
川副 武胤 和気広虫伝私考南都佛教44-58詳細
牛場 真玄 『叡山大師伝』における二三の問題点南都佛教59-77詳細
川口 高風 中国律宗への研究動向南都佛教78-109(R)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage