INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

高野山大学論叢 (通号: 18)

媒体情報:

媒体名 高野山大学論叢
媒体名欧文 Journal of Kōyasan University
通号 18
編者 高野山大学 代表者 後藤昌大
発行日 1983-02-21
発行者高野山大学
発行地高野山


収録論文: 6 件

高田 仁覚 如来蔵の教学と真言密教高野山大学論叢21-54詳細
中川 善教 比丘尼の戒律(承前)高野山大学論叢55-77詳細
高見 寛恭 引導諷誦文の研究高野山大学論叢79-103詳細
楠見 敏雄 欧法の日朝に及ぼした影響について高野山大学論叢121-197詳細
武内 孝善 理明房興然伝考高野山大学論叢1-17(L)詳細
永崎 亮寛 頭陀行(Dhuta・Dhūta)について(1)高野山大学論叢1-57詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage