INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

密教文化 (通号: 152)

媒体情報:

媒体名 密教文化
媒体名欧文 The Mikkyō Bunka
通号 152
ISSN 02869837
編者 高野山大学内 密教研究会
発行日 1985-12-21
発行者高野山大学内 密教研究会
発行地高野山


収録論文: 5 件

杉本 卓洲 観神・観仏密教文化1-19(R)詳細
中村 菊之進 宋福州版大蔵経考(一)密教文化20-40(R)詳細
古坂 紘一 菩薩の特徴について密教文化41-61(R)詳細
福井 設了 『マハーバスツ』「傘蓋記」試訳(一)密教文化73-62(L)詳細
白崎 顕成 「JitāriとPrajñākaramati」密教文化96-74(L)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage