INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前下間 一頼 ( しもつま かずより, Kazuyori Shimotsuma ) 著 (龍谷大学)
タイトル専修念仏弾圧と貞慶伝
タイトル読みせんじゅねんぶつだんあつとじょうけいでん
サブタイトル「興福寺奏状」再考
タイトル(欧文)Persecution of Senju Nenbutsu (single-heartedly chanting Namu Amida Butsu) and Jōkei Den
サブタイトル(欧文)Rethinking Kōfukuji-Sōjō
該当ページ201-213(R)
媒体名 眞宗研究:眞宗連合學會研究紀要
媒体名欧文 THE SHINSHU KENKYU / JOURNAL OF SHINSHU STUDIES
通号 50
ISSN 0288-0911
編者 真宗連合学会
発行日2006-01-30
発行者真宗連合学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00204409A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   興福寺 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 平安時代 (時代) 日本中世 (時代) 日本仏教 (分野) 南都 (地域) 奈良 (地域) 院政期 (時代)
  分野   日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
  人物   貞慶 親鸞 凝然 法然 (人物) 良遍 (人物) 日本仏教 (分野) 法相宗 (分野) 良算 (人物) 明恵 (人物) 高弁 (人物) 蔵俊 (人物) 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 法蔵 (人物) 吉蔵 (人物) 道宣 (人物) 華厳宗 (分野) 律宗 (分野) 宗性 (人物)
  文献   興福寺奏状 八宗綱要 摧邪輪 (文献) 選択集 (文献) 選択本願念仏集 (文献) 貞慶 (人物) 法然 (人物) 末法灯明記 (文献) 七箇条制誡 (文献) 教行信証 (文献) 三国仏法伝通縁起 (文献) 凝然 (人物) 興禅護国論 (文献) 入解脱門義 (文献) 十宗要道記 (文献) 内典塵露章 (文献) 大乗起信論 (文献) 律宗綱要 (文献)
  術語   専修念仏弾圧 春日信仰 鎌倉新仏教 (術語) 観音信仰 (術語) 三十番神信仰 (術語) 春日講式 (文献) 春日若宮 (術語) 高山寺 (術語) 春日神鹿 (術語) 地蔵信仰 (術語) 納入文書 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage