INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前曽我 量深 ( そが りょうじん, Ryojin Soga ) 著 ()
タイトル大悲の本
タイトル読みだいひのもと
サブタイトル
タイトル(欧文)The Source of Great Compassion
サブタイトル(欧文)
該当ページ83-93
媒体名 親鸞教学
媒体名欧文 Shinran Kyogaku
通号 39
編者 親鸞教学編集部
発行日1981-12-10
発行者大谷大学真宗学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00026084A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  真宗学 親鸞 (人物) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
 人物  親鸞 天親 曇鸞 恵心僧都 法然 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 親鸞 (人物) 竜樹 (人物) 龍樹 (人物) 道綽 (人物) 世親 (人物) 往生論註 (文献) 天親 (人物) 源信 (人物) 恵心 (人物) 往生要集 (文献) 日本天台 (分野) 阿弥陀仏白毫観 (文献) 浄土宗 (分野)
 文献  教行信証 浄土論 往生要集 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 教行信証 (文献) 往生論註 (文献) 曇鸞 (人物) 無量寿経 (文献) 論註 (文献) 安楽集 (文献) 源信 (人物) 選択本願念仏集 (文献)
 術語  往相回向 真実報土 方便化土 還相回向 (術語) 至心回向 (術語) 度衆生心 (術語) 一生補処の願 (術語) 末法 (術語) 現生十益 (術語) 阿弥陀仏信仰 (術語) 弥勒菩薩 (術語) 方便化土 (術語) 浄土 (術語) 三願転入 (術語) 弟子 (術語) 誓願酬報 (術語) 本願力 (術語) 是人 (術語) 無為自然 (術語) 真実報土 (術語) (術語) 親鸞 (人物) 果報 (術語) 難思往生 (術語) 報仏報土 (術語) 二種深信 (術語) 歎異抄 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage