INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        
電子佛教辭典では 1114 件ヒットしました。
以下の各術語をクリックすると、SAT、DDB、INBUDSのそれぞれでその術語に関する情報を閲覧できます。
DDBを閲覧する場合、パスワードをお持ちでない方は「guest」でログインしてください。
以下の術語リストを閉じる
一丈六像
Search for "一丈六像"
| 一代五時佛法
Search for "一代五時佛法"
| 一代教
Search for "一代教"
| 一佛
Search for "一佛"
| 一佛世界
Search for "一佛世界"
| 一佛乘
Search for "一佛乘"
| 一佛名字
Search for "一佛名字"
| 一佛國土
Search for "一佛國土"
| 一佛土
Search for "一佛土"
| 一佛多佛
Search for "一佛多佛"
| 一佛淨土
Search for "一佛淨土"
| 一切不共佛法
Search for "一切不共佛法"
| 一切佛
Search for "一切佛"
| 一切佛土
Search for "一切佛土"
| 一切佛心印
Search for "一切佛心印"
| 一切佛會
Search for "一切佛會"
| 一切如來寶
Search for "一切如來寶"
| 一切如來必定印
Search for "一切如來必定印"
| 一切如來智印
Search for "一切如來智印"
| 一切法界自身表
Search for "一切法界自身表"
| 一切皆成
Search for "一切皆成"
| 一切衆生平等
Search for "一切衆生平等"
| 一切衆生悉有佛性
Search for "一切衆生悉有佛性"
| 一切衆生有佛性
Search for "一切衆生有佛性"
| 一切衆生皆悉成佛
Search for "一切衆生皆悉成佛"
| 一切諸佛
Search for "一切諸佛"
| 一化五味之教
Search for "一化五味之教"
| 一向說
Search for "一向說"
| 一大事因緣
Search for "一大事因緣"
| 一字奇特佛頂經
Search for "一字奇特佛頂經"
| 一心念佛
Search for "一心念佛"
| 一念稱名
Search for "一念稱名"
| 一日佛
Search for "一日佛"
| 一法印
Search for "一法印"
| 一生菩薩
Search for "一生菩薩"
| 一體三身自性佛
Search for "一體三身自性佛"
| 七佛
Search for "七佛"
| 七佛經
Search for "七佛經"
| 七佛藥師
Search for "七佛藥師"
| 七佛通戒
Search for "七佛通戒"
| 七佛通戒偈
Search for "七佛通戒偈"
| 七倶胝佛母尊
Search for "七倶胝佛母尊"
| 七倶胝佛母所說准提陀羅尼經
Search for "七倶胝佛母所說准提陀羅尼經"
| 七寶塔寺
Search for "七寶塔寺"
| 七寶妙塔
Search for "七寶妙塔"
| 七寶寺
Search for "七寶寺"
| 七寶廟寺
Search for "七寶廟寺"
| 七寶浮圖
Search for "七寶浮圖"
| 七種禮佛
Search for "七種禮佛"
| 丈六佛
Search for "丈六佛"
| 三世三千佛
Search for "三世三千佛"
| 三世佛
Search for "三世佛"
| 三世成佛
Search for "三世成佛"
| 三世諸佛
Search for "三世諸佛"
| 三佛
Search for "三佛"
| 三佛土
Search for "三佛土"
| 三佛子
Search for "三佛子"
| 三佛忌
Search for "三佛忌"
| 三佛性
Search for "三佛性"
| 三佛菩提
Search for "三佛菩提"
| 三佛語
Search for "三佛語"
| 三佛身
Search for "三佛身"
| 三劫三千佛
Search for "三劫三千佛"
| 三十二表
Search for "三十二表"
| 三十五佛
Search for "三十五佛"
| 三千佛
Search for "三千佛"
| 三千佛名經
Search for "三千佛名經"
| 三因佛性
Search for "三因佛性"
| 三尊佛
Search for "三尊佛"
| 三昧佛
Search for "三昧佛"
| 三種佛菩提
Search for "三種佛菩提"
| 三耶三佛
Search for "三耶三佛"
| 三耶三佛陀
Search for "三耶三佛陀"
| 三藐三佛
Search for "三藐三佛"
| 三藐三佛陀
Search for "三藐三佛陀"
| 三藐三沒馱
Search for "三藐三沒馱"
| 三身
Search for "三身"
| 三身佛性
Search for "三身佛性"
| 三身菩提
Search for "三身菩提"
| 三那三佛
Search for "三那三佛"
| 三階佛法
Search for "三階佛法"
| 上佛道
Search for "上佛道"
| 上尊佛道
Search for "上尊佛道"
| 上尊道
Search for "上尊道"
| 上求佛道下化衆生
Search for "上求佛道下化衆生"
| 不了佛智
Search for "不了佛智"
| 不作佛
Search for "不作佛"
| 不共佛法
Search for "不共佛法"
| 不動佛
Search for "不動佛"
| 不可說佛
Search for "不可說佛"
| 不成佛
Search for "不成佛"
| 不斷光佛
Search for "不斷光佛"
| 不退轉子
Search for "不退轉子"
| 不離見佛
Search for "不離見佛"
| 乃至成佛
Search for "乃至成佛"
| 九界卽佛界
Search for "九界卽佛界"
| 了因佛性
Search for "了因佛性"
| 了因性
Search for "了因性"
| 事佛
Search for "事佛"
| 事法身
Search for "事法身"
| 二乘作佛
Search for "二乘作佛"
| 二佛
Search for "二佛"
| 二佛中門
Search for "二佛中門"
| 二佛性
Search for "二佛性"
| 二佛竝坐
Search for "二佛竝坐"
| 二佛身
Search for "二佛身"
| 二種佛境
Search for "二種佛境"
| 五佛
Search for "五佛"
| 五佛五身
Search for "五佛五身"
| 五佛冠
Search for "五佛冠"
| 五佛寶冠
Search for "五佛寶冠"
| 五佛性
Search for "五佛性"
| 五佛灌頂
Search for "五佛灌頂"
| 五佛羯磨印
Search for "五佛羯磨印"
| 五佛頂
Search for "五佛頂"
| 五佛頂尊
Search for "五佛頂尊"
| 五佛頂法
Search for "五佛頂法"
| 五佛頂經
Search for "五佛頂經"
| 五十三佛
Search for "五十三佛"
| 五尊佛
Search for "五尊佛"
| 五度無極
Search for "五度無極"
| 五方五智
Search for "五方五智"
| 五智佛
Search for "五智佛"
| 五智如來
Search for "五智如來"
| 五會念佛
Search for "五會念佛"
| 五禪定佛
Search for "五禪定佛"
| 五頂輪王
Search for "五頂輪王"
| 人人具足
Search for "人人具足"
| 今佛
Search for "今佛"
| 他力念佛
Search for "他力念佛"
| 他方佛土
Search for "他方佛土"
| 付囑
Search for "付囑"
| 仙音
Search for "仙音"
| 以佛神力
Search for "以佛神力"
| 以砂施佛
Search for "以砂施佛"
| 伊帝目多伽
Search for "伊帝目多伽"
| 伏駄蜜多
Search for "伏駄蜜多"
| 伐施迦囉軌
Search for "伐施迦囉軌"
| 休屠
Search for "休屠"
| 佛妙法身
Search for "佛妙法身"
|
Search for "佛"
| 佛七
Search for "佛七"
| 佛不思議法
Search for "佛不思議法"
| 佛世
Search for "佛世"
| 佛世尊
Search for "佛世尊"
| 佛世尊說
Search for "佛世尊說"
| 佛世界
Search for "佛世界"
| 佛乘
Search for "佛乘"
| 佛乘戒
Search for "佛乘戒"
| 佛事
Search for "佛事"
| 佛五姓
Search for "佛五姓"
| 佛以一音演說法
Search for "佛以一音演說法"
| 佛位
Search for "佛位"
| 佛住
Search for "佛住"
| 佛佛
Search for "佛佛"
| 佛使
Search for "佛使"
| 佛供
Search for "佛供"
| 佛傳
Search for "佛傳"
| 佛像
Search for "佛像"
| 佛光
Search for "佛光"
| 佛具十身
Search for "佛具十身"
| 佛凡一體
Search for "佛凡一體"
| 佛出世
Search for "佛出世"
| 佛出於世
Search for "佛出於世"
| 佛刹
Search for "佛刹"
| 佛刹土
Search for "佛刹土"
| 佛前
Search for "佛前"
| 佛力
Search for "佛力"
| 佛功德
Search for "佛功德"
| 佛化
Search for "佛化"
| 佛十力
Search for "佛十力"
| 佛十力經
Search for "佛十力經"
| 佛印
Search for "佛印"
| 佛口
Search for "佛口"
| 佛口所生子
Search for "佛口所生子"
| 佛口蛇心
Search for "佛口蛇心"
| 佛名
Search for "佛名"
| 佛名懺
Search for "佛名懺"
| 佛名懺悔
Search for "佛名懺悔"
| 佛名懺禮
Search for "佛名懺禮"
| 佛名會
Search for "佛名會"
| 佛名經
Search for "佛名經"
| 佛吼
Search for "佛吼"
| 佛因
Search for "佛因"
| 佛國
Search for "佛國"
| 佛國土
Search for "佛國土"
| 佛國寺
Search for "佛國寺"
| 佛圍陀
Search for "佛圍陀"
| 佛土
Search for "佛土"
| 佛在世
Search for "佛在世"
| 佛地
Search for "佛地"
| 佛地經
Search for "佛地經"
| 佛地經論
Search for "佛地經論"
| 佛堂
Search for "佛堂"
| 佛塔
Search for "佛塔"
| 佛塔寺
Search for "佛塔寺"
| 佛境
Search for "佛境"
| 佛境界
Search for "佛境界"
| 佛境界智嚴經
Search for "佛境界智嚴經"
| 佛壇
Search for "佛壇"
| 佛壽
Search for "佛壽"
| 佛大先
Search for "佛大先"
| 佛大師
Search for "佛大師"
| 佛大跋陀
Search for "佛大跋陀"
| 佛大道
Search for "佛大道"
| 佛天
Search for "佛天"
| 佛如來
Search for "佛如來"
| 佛威
Search for "佛威"
| 佛威力
Search for "佛威力"
| 佛子
Search for "佛子"
| 佛室
Search for "佛室"
| 佛家
Search for "佛家"
| 佛寳
Search for "佛寳"
| 佛寶
Search for "佛寶"
| 佛寶寺刹
Search for "佛寶寺刹"
| 佛尊
Search for "佛尊"
| 佛尊道
Search for "佛尊道"
| 佛工
Search for "佛工"
| 佛師
Search for "佛師"
| 佛度跋陀羅
Search for "佛度跋陀羅"
| 佛座
Search for "佛座"
| 佛廟
Search for "佛廟"
| 佛廟寺
Search for "佛廟寺"
| 佛弟子
Search for "佛弟子"
| 佛影
Search for "佛影"
| 佛後普賢
Search for "佛後普賢"
| 佛德
Search for "佛德"
| 佛心
Search for "佛心"
| 佛心印
Search for "佛心印"
| 佛心天子
Search for "佛心天子"
| 佛心宗
Search for "佛心宗"
| 佛忌
Search for "佛忌"
| 佛性
Search for "佛性"
| 佛性不受羅
Search for "佛性不受羅"
| 佛性中道
Search for "佛性中道"
| 佛性佛
Search for "佛性佛"
| 佛性常住
Search for "佛性常住"
| 佛性常住妙果
Search for "佛性常住妙果"
| 佛性戒
Search for "佛性戒"
| 佛性正因
Search for "佛性正因"
| 佛性眞如
Search for "佛性眞如"
| 佛性論
Search for "佛性論"
| 佛恩
Search for "佛恩"
| 佛想佛
Search for "佛想佛"
| 佛意
Search for "佛意"
| 佛慧
Search for "佛慧"
| 佛所
Search for "佛所"
| 佛所住
Search for "佛所住"
| 佛所作
Search for "佛所作"
| 佛所作事
Search for "佛所作事"
| 佛所作事業
Search for "佛所作事業"
| 佛所行讚
Search for "佛所行讚"
| 佛所行讚傳
Search for "佛所行讚傳"
| 佛所行讚經
Search for "佛所行讚經"
| 佛所行讚經傳
Search for "佛所行讚經傳"
| 佛所說
Search for "佛所說"
| 佛所說法
Search for "佛所說法"
| 佛支提
Search for "佛支提"
| 佛敕
Search for "佛敕"
| 佛教敕
Search for "佛教敕"
| 佛教門
Search for "佛教門"
| 佛日
Search for "佛日"
| 佛智
Search for "佛智"
| 佛智慧
Search for "佛智慧"
| 佛月
Search for "佛月"
| 佛本行經
Search for "佛本行經"
| 佛本行讚
Search for "佛本行讚"
| 佛本行集經
Search for "佛本行集經"
| 佛果
Search for "佛果"
| 佛果位
Search for "佛果位"
| 佛檀
Search for "佛檀"
| 佛正法
Search for "佛正法"
| 佛殿
Search for "佛殿"
| 佛殿四物
Search for "佛殿四物"
| 佛母
Search for "佛母"
| 佛母眞三昧
Search for "佛母眞三昧"
| 佛法
Search for "佛法"
| 佛法中
Search for "佛法中"
| 佛法僧
Search for "佛法僧"
| 佛法僧寶
Search for "佛法僧寶"
| 佛法增上所緣
Search for "佛法增上所緣"
| 佛法藏
Search for "佛法藏"
| 佛海
Search for "佛海"
| 佛滅度後棺斂葬送經
Search for "佛滅度後棺斂葬送經"
| 佛滅度後棺歛葬送經
Search for "佛滅度後棺歛葬送經"
| 佛無差別
Search for "佛無差別"
| 佛無礙慧
Search for "佛無礙慧"
| 佛無量功德
Search for "佛無量功德"
| 佛牙
Search for "佛牙"
| 佛物
Search for "佛物"
| 佛生日
Search for "佛生日"
| 佛生會
Search for "佛生會"
| 佛田
Search for "佛田"
| 佛界
Search for "佛界"
| 佛相
Search for "佛相"
| 佛眞子
Search for "佛眞子"
| 佛眼
Search for "佛眼"
| 佛眼佛母
Search for "佛眼佛母"
| 佛眼尊
Search for "佛眼尊"
| 佛眼部母
Search for "佛眼部母"
| 佛知見
Search for "佛知見"
| 佛祖
Search for "佛祖"
| 佛祖統紀
Search for "佛祖統紀"
| 佛祖通載
Search for "佛祖通載"
| 佛神力
Search for "佛神力"
| 佛神寺
Search for "佛神寺"
| 佛福田
Search for "佛福田"
| 佛種
Search for "佛種"
| 佛種姓
Search for "佛種姓"
| 佛種智
Search for "佛種智"
| 佛立
Search for "佛立"
| 佛立三昧
Search for "佛立三昧"
| 佛義
Search for "佛義"
| 佛聖
Search for "佛聖"
| 佛聖弟子
Search for "佛聖弟子"
| 佛聖教
Search for "佛聖教"
| 佛臨涅槃記法住經
Search for "佛臨涅槃記法住經"
| 佛興
Search for "佛興"
| 佛舍利
Search for "佛舍利"
| 佛菩提
Search for "佛菩提"
| 佛菩薩
Search for "佛菩薩"
| 佛菩薩化生
Search for "佛菩薩化生"
| 佛菩薩壇
Search for "佛菩薩壇"
| 佛華
Search for "佛華"
| 佛華嚴三昧
Search for "佛華嚴三昧"
| 佛薄伽梵
Search for "佛薄伽梵"
| 佛藏
Search for "佛藏"
| 佛號
Search for "佛號"
| 佛行
Search for "佛行"
| 佛見
Search for "佛見"
| 佛言
Search for "佛言"
| 佛記
Search for "佛記"
| 佛誕會
Search for "佛誕會"
| 佛語
Search for "佛語"
| 佛語必
Search for "佛語必"
| 佛說
Search for "佛說"
| 佛說七佛經
Search for "佛說七佛經"
| 佛說佛地經
Search for "佛說佛地經"
| 佛說作佛形像經
Search for "佛說作佛形像經"
| 佛說毘羅三昧經
Search for "佛說毘羅三昧經"
| 佛說法滅盡經
Search for "佛說法滅盡經"
| 佛說淨度三昧經
Search for "佛說淨度三昧經"
| 佛說淸淨法行經
Search for "佛說淸淨法行經"
| 佛說觀世音三昧經
Search for "佛說觀世音三昧經"
| 佛證
Search for "佛證"
| 佛護
Search for "佛護"
| 佛賢
Search for "佛賢"
| 佛足
Search for "佛足"
| 佛足石
Search for "佛足石"
| 佛跡
Search for "佛跡"
| 佛身
Search for "佛身"
| 佛身土
Search for "佛身土"
| 佛身血
Search for "佛身血"
| 佛迹
Search for "佛迹"
| 佛道
Search for "佛道"
| 佛道乘
Search for "佛道乘"
| 佛道場
Search for "佛道場"
| 佛道法
Search for "佛道法"
| 佛道法王
Search for "佛道法王"
| 佛道行
Search for "佛道行"
| 佛部
Search for "佛部"
| 佛開解梵志阿颰經
Search for "佛開解梵志阿颰經"
| 佛陀
Search for "佛陀"
| 佛陀什
Search for "佛陀什"
| 佛陀伐那山
Search for "佛陀伐那山"
| 佛陀伽耶
Search for "佛陀伽耶"
| 佛陀僧訶
Search for "佛陀僧訶"
| 佛陀多羅
Search for "佛陀多羅"
| 佛陀多羅多
Search for "佛陀多羅多"
| 佛陀扇多
Search for "佛陀扇多"
| 佛陀提婆
Search for "佛陀提婆"
| 佛陀斯那
Search for "佛陀斯那"
| 佛陀槃遮
Search for "佛陀槃遮"
| 佛陀毱多
Search for "佛陀毱多"
| 佛陀波利
Search for "佛陀波利"
| 佛陀瞿沙
Search for "佛陀瞿沙"
| 佛陀耶舍
Search for "佛陀耶舍"
| 佛陀蜜多羅
Search for "佛陀蜜多羅"
| 佛陀跋摩
Search for "佛陀跋摩"
| 佛陀跋陀
Search for "佛陀跋陀"
| 佛陀跋陀羅
Search for "佛陀跋陀羅"
| 佛陀難提
Search for "佛陀難提"
| 佛陀馱沙
Search for "佛陀馱沙"
| 佛隨念
Search for "佛隨念"
| 佛音
Search for "佛音"
| 佛音聲
Search for "佛音聲"
| 佛頂
Search for "佛頂"
| 佛頂尊
Search for "佛頂尊"
| 佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經
Search for "佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經"
| 佛願
Search for "佛願"
| 佛飯
Search for "佛飯"
| 佛餉
Search for "佛餉"
| 佛馱
Search for "佛馱"
| 佛馱什
Search for "佛馱什"
| 佛馱斯那
Search for "佛馱斯那"
| 佛馱笈多
Search for "佛馱笈多"
| 佛馱耶舍
Search for "佛馱耶舍"
| 佛馱跋陀羅
Search for "佛馱跋陀羅"
| 佛馱踐陀羅
Search for "佛馱踐陀羅"
| 佛駄
Search for "佛駄"
| 佛駄先
Search for "佛駄先"
| 佛骨
Search for "佛骨"
| 佛體
Search for "佛體"
| 佛鳴
Search for "佛鳴"
| 作一切佛事
Search for "作一切佛事"
| 作佛
Search for "作佛"
| 作佛事
Search for "作佛事"
| 作佛形像經
Search for "作佛形像經"
| 作像因緣經
Search for "作像因緣經"
| 作法懺
Search for "作法懺"
| 作法懺悔
Search for "作法懺悔"
| 作諸佛事
Search for "作諸佛事"
| 供佛
Search for "供佛"
| 供養佛
Search for "供養佛"
| 供養諸佛
Search for "供養諸佛"
| 信佛功德經
Search for "信佛功德經"
| 信受奉行
Search for "信受奉行"
| 借花獻佛
Search for "借花獻佛"
| 偏袒右肩
Search for "偏袒右肩"
| 僧中有佛
Search for "僧中有佛"
| 僧中無佛
Search for "僧中無佛"
| 優填王作佛形像經
Search for "優填王作佛形像經"
| 光佛
Search for "光佛"
| 光座
Search for "光座"
| 光燄王佛
Search for "光燄王佛"
| 光顏巍巍
Search for "光顏巍巍"
| 入佛
Search for "入佛"
| 入佛供養
Search for "入佛供養"
| 入佛平等戒
Search for "入佛平等戒"
| 內佛堂
Search for "內佛堂"
| 內證修性
Search for "內證修性"
| 內願堂
Search for "內願堂"
| 八佛
Search for "八佛"
| 八十種妙好
Search for "八十種妙好"
| 八相佛成道
Search for "八相佛成道"
| 八相作佛
Search for "八相作佛"
| 八相成道
Search for "八相成道"
| 八相殿
Search for "八相殿"
| 八相示現
Search for "八相示現"
| 八相道
Search for "八相道"
| 八萬四千法蘊
Search for "八萬四千法蘊"
| 八部大衆
Search for "八部大衆"
| 八難處
Search for "八難處"
| 八難解法
Search for "八難解法"
| 六卽佛
Search for "六卽佛"
| 六道佛菩薩
Search for "六道佛菩薩"
| 具眼
Search for "具眼"
| 具足色身
Search for "具足色身"
| 冥加
Search for "冥加"
| 凡聖一如
Search for "凡聖一如"
| 出世大事
Search for "出世大事"
| 出佛血
Search for "出佛血"
| 出佛身血
Search for "出佛身血"
| 出無佛世
Search for "出無佛世"
| 出現
Search for "出現"
| 出纏供養
Search for "出纏供養"
| 別念佛
Search for "別念佛"
| 別時念佛
Search for "別時念佛"
| 前佛
Search for "前佛"
| 加備力
Search for "加備力"
| 加威力
Search for "加威力"
| 加持力
Search for "加持力"
| 加持成佛
Search for "加持成佛"
| 加持身
Search for "加持身"
| 加持門
Search for "加持門"
| 加被力
Search for "加被力"
| 劣應身
Search for "劣應身"
| 勃陀
Search for "勃陀"
| 勃陀提婆
Search for "勃陀提婆"
| 勃馱
Search for "勃馱"
| 勝應身
Search for "勝應身"
| 募緣文
Search for "募緣文"
| 勸轉
Search for "勸轉"
| 化他壽
Search for "化他壽"
| 化佛
Search for "化佛"
| 化生八相
Search for "化生八相"
| 十三佛
Search for "十三佛"
| 十二佛
Search for "十二佛"
| 十二佛名神呪校量功德除障滅罪經
Search for "十二佛名神呪校量功德除障滅罪經"
| 十二光佛
Search for "十二光佛"
| 十佛
Search for "十佛"
| 十八不共
Search for "十八不共"
| 十八不共法
Search for "十八不共法"
| 十八圓淨
Search for "十八圓淨"
| 十八圓滿
Search for "十八圓滿"
| 十四佛國
Search for "十四佛國"
| 十四佛國往生
Search for "十四佛國往生"
| 十夜
Search for "十夜"
| 十夜念佛
Search for "十夜念佛"
| 十方三世一切諸佛
Search for "十方三世一切諸佛"
| 十方佛
Search for "十方佛"
| 十方佛土
Search for "十方佛土"
| 十方佛土中唯有一乘法
Search for "十方佛土中唯有一乘法"
| 十方諸佛
Search for "十方諸佛"
| 十日十夜
Search for "十日十夜"
| 十界皆成佛
Search for "十界皆成佛"
| 十萬億佛土
Search for "十萬億佛土"
| 十號
Search for "十號"
| 十身
Search for "十身"
| 十齋佛
Search for "十齋佛"
| 十齋日佛
Search for "十齋日佛"
| 千佛
Search for "千佛"
| 千佛名經
Search for "千佛名經"
| 千佛大戒
Search for "千佛大戒"
| 千佛會
Search for "千佛會"
| 南無佛
Search for "南無佛"
| 南無歸依佛
Search for "南無歸依佛"
| 南無阿彌陀佛
Search for "南無阿彌陀佛"
| 卧佛寺
Search for "卧佛寺"
| 印佛
Search for "印佛"
| 印佛作法
Search for "印佛作法"
| 卽心卽佛
Search for "卽心卽佛"
| 卽心念佛
Search for "卽心念佛"
| 卽心成佛
Search for "卽心成佛"
| 卽心是佛
Search for "卽心是佛"
| 卽身成佛
Search for "卽身成佛"
| 參詣
Search for "參詣"
| 受決
Search for "受決"
| 受誦
Search for "受誦"
| 口傳
Search for "口傳"
| 古佛
Search for "古佛"
| 古佛心
Search for "古佛心"
| 右遶三匝
Search for "右遶三匝"
| 周祥
Search for "周祥"
| 和羅那
Search for "和羅那"
|
Search for "唄"
| 唯佛與佛
Search for "唯佛與佛"
| 啼哭佛
Search for "啼哭佛"
| 善覺王
Search for "善覺王"
| 嘆佛
Search for "嘆佛"
| 嚴淨佛土
Search for "嚴淨佛土"
| 四佛
Search for "四佛"
| 四佛土
Search for "四佛土"
| 四佛知見
Search for "四佛知見"
| 四十不共法
Search for "四十不共法"
| 四十八餘年未顯眞實
Search for "四十八餘年未顯眞實"
| 四方四佛
Search for "四方四佛"
| 四種授記
Search for "四種授記"
| 四記問
Search for "四記問"
| 四記答
Search for "四記答"
| 四階成佛
Search for "四階成佛"
| 因分可說
Search for "因分可說"
| 因時
Search for "因時"
| 圓佛
Search for "圓佛"
| 坐佛
Search for "坐佛"
| 報佛
Search for "報佛"
| 報佛菩提
Search for "報佛菩提"
| 報佛身土
Search for "報佛身土"
| 報化佛
Search for "報化佛"
| 報本
Search for "報本"
| 報身佛
Search for "報身佛"
| 塗香
Search for "塗香"
| 壽命無數劫
Search for "壽命無數劫"
| 壽命無有量
Search for "壽命無有量"
| 多念念佛
Search for "多念念佛"
| 多者塔半分座
Search for "多者塔半分座"
| 大乘二種成佛
Search for "大乘二種成佛"
| 大乘本生心地觀經
Search for "大乘本生心地觀經"
| 大人相
Search for "大人相"
| 大佛寺
Search for "大佛寺"
| 大佛寶殿
Search for "大佛寶殿"
| 大佛道
Search for "大佛道"
| 大佛頂
Search for "大佛頂"
| 大光明殿
Search for "大光明殿"
| 大勢佛
Search for "大勢佛"
| 大寶積經無量壽如來會
Search for "大寶積經無量壽如來會"
| 大尊佛道
Search for "大尊佛道"
| 大念佛
Search for "大念佛"
| 大方廣佛
Search for "大方廣佛"
| 大方等檀持陀羅尼經
Search for "大方等檀持陀羅尼經"
| 大毘盧遮那佛說要略念誦經
Search for "大毘盧遮那佛說要略念誦經"
| 大白傘蓋佛母
Search for "大白傘蓋佛母"
| 大神通
Search for "大神通"
| 大身
Search for "大身"
| 大轉輪佛頂
Search for "大轉輪佛頂"
| 大通智勝佛
Search for "大通智勝佛"
| 大醫王佛
Search for "大醫王佛"
| 天眞佛
Search for "天眞佛"
| 天眞獨朗
Search for "天眞獨朗"
| 天耳智通願
Search for "天耳智通願"
| 奉行
Search for "奉行"
| 奉請法身方便
Search for "奉請法身方便"
| 契心
Search for "契心"
| 如佛
Search for "如佛"
| 如來不出世
Search for "如來不出世"
| 如來十事
Search for "如來十事"
| 如來死後亦有亦非有
Search for "如來死後亦有亦非有"
| 如來死後爲有
Search for "如來死後爲有"
| 如來死後非有
Search for "如來死後非有"
| 如來死後非有非非有
Search for "如來死後非有非非有"
| 如來生
Search for "如來生"
| 如來藏佛
Search for "如來藏佛"
| 如如佛
Search for "如如佛"
| 如意佛
Search for "如意佛"
| 如法修行
Search for "如法修行"
| 姿色淸淨
Search for "姿色淸淨"
| 威神無極
Search for "威神無極"
| 定光佛
Search for "定光佛"
| 家因
Search for "家因"
| 宿世因緣周
Search for "宿世因緣周"
| 寂滅寶宮
Search for "寂滅寶宮"
| 密嚴佛國
Search for "密嚴佛國"
| 密嚴佛土
Search for "密嚴佛土"
| 寢釋迦
Search for "寢釋迦"
| 實報土
Search for "實報土"
| 實相念佛
Search for "實相念佛"
| 實相無障礙土
Search for "實相無障礙土"
| 實相身
Search for "實相身"
| 寶相
Search for "寶相"
| 寶積佛
Search for "寶積佛"
| 專修念佛
Search for "專修念佛"
| 尊上佛道
Search for "尊上佛道"
| 尊佛道
Search for "尊佛道"
| 尊道
Search for "尊道"
| 尋常念佛
Search for "尋常念佛"
| 尸棄
Search for "尸棄"
| 尸棄佛
Search for "尸棄佛"
| 崇佛
Search for "崇佛"
| 已成佛
Search for "已成佛"
| 帝沙佛
Search for "帝沙佛"
| 常行三昧
Search for "常行三昧"
| 常見諸佛
Search for "常見諸佛"
| 底沙佛
Search for "底沙佛"
| 度一切諸佛境界智嚴經
Search for "度一切諸佛境界智嚴經"
| 廟寺
Search for "廟寺"
| 弊迦蘭陀
Search for "弊迦蘭陀"
| 引出佛性
Search for "引出佛性"
| 弟子乘
Search for "弟子乘"
| 弟子戒
Search for "弟子戒"
| 弟子法戒
Search for "弟子法戒"
| 弟子行
Search for "弟子行"
| 彌勒佛
Search for "彌勒佛"
| 影向
Search for "影向"
| 得佛道
Search for "得佛道"
| 得值遇佛
Search for "得值遇佛"
| 得受記
Search for "得受記"
| 得成佛
Search for "得成佛"
| 得果佛性
Search for "得果佛性"
| 心佛
Search for "心佛"
| 心佛及衆生是三無差別
Search for "心佛及衆生是三無差別"
| 心光
Search for "心光"
| 心外無佛
Search for "心外無佛"
| 心念不空過
Search for "心念不空過"
| 心懷戀慕
Search for "心懷戀慕"
| 心無差別
Search for "心無差別"
| 必當作佛
Search for "必當作佛"
| 念佛
Search for "念佛"
| 念佛三昧
Search for "念佛三昧"
| 念佛堂
Search for "念佛堂"
| 念佛宗
Search for "念佛宗"
| 念佛往生
Search for "念佛往生"
| 念佛往生願
Search for "念佛往生願"
| 念佛爲本
Search for "念佛爲本"
| 念佛者
Search for "念佛者"
| 念佛要文
Search for "念佛要文"
| 念佛觀
Search for "念佛觀"
| 念報佛恩心
Search for "念報佛恩心"
| 性佛
Search for "性佛"
| 性因
Search for "性因"
| 性海果分
Search for "性海果分"
| 性相常住
Search for "性相常住"
| 惡心出佛血
Search for "惡心出佛血"
| 惡心出佛身血
Search for "惡心出佛身血"
| 慈恩
Search for "慈恩"
| 應佛
Search for "應佛"
| 應化法身
Search for "應化法身"
| 應化非眞佛
Search for "應化非眞佛"
| 應法妙服
Search for "應法妙服"
| 應身佛
Search for "應身佛"
| 成佛
Search for "成佛"
| 成佛已來
Search for "成佛已來"
| 成佛得脫
Search for "成佛得脫"
| 成佛眞子
Search for "成佛眞子"
| 成果證
Search for "成果證"
| 成機感佛
Search for "成機感佛"
| 成道會
Search for "成道會"
| 成道節
Search for "成道節"
| 成道齋日
Search for "成道齋日"
| 承佛威神
Search for "承佛威神"
| 承佛神力
Search for "承佛神力"
| 抱佛脚
Search for "抱佛脚"
| 拈花微笑
Search for "拈花微笑"
| 拘留泰佛
Search for "拘留泰佛"
| 拜佛
Search for "拜佛"
| 持一切佛法
Search for "持一切佛法"
| 持佛堂
Search for "持佛堂"
| 持名
Search for "持名"
| 持法
Search for "持法"
| 挾侍
Search for "挾侍"
| 挾侍佛
Search for "挾侍佛"
| 授決
Search for "授決"
| 授記作佛
Search for "授記作佛"
| 掛佛
Search for "掛佛"
| 接足作禮
Search for "接足作禮"
| 提燈行列
Search for "提燈行列"
| 摩旨
Search for "摩旨"
| 支佛地
Search for "支佛地"
| 教相門
Search for "教相門"
| 教迹
Search for "教迹"
| 教門
Search for "教門"
| 散業念佛
Search for "散業念佛"
| 方等檀持陀羅尼經
Search for "方等檀持陀羅尼經"
| 方等陀羅尼經
Search for "方等陀羅尼經"
| 於佛前
Search for "於佛前"
| 日月燈明佛
Search for "日月燈明佛"
| 日面佛
Search for "日面佛"
| 日面佛月面佛
Search for "日面佛月面佛"
| 明信佛智
Search for "明信佛智"
| 是心是佛
Search for "是心是佛"
| 普佛
Search for "普佛"
| 智慧光佛
Search for "智慧光佛"
| 智慧力
Search for "智慧力"
| 月面佛
Search for "月面佛"
| 有佛
Search for "有佛"
| 有佛性
Search for "有佛性"
| 有佛無佛
Search for "有佛無佛"
| 有佛無佛性相常住
Search for "有佛無佛性相常住"
| 木佛
Search for "木佛"
| 木佛師
Search for "木佛師"
| 未來佛
Search for "未來佛"
| 未成佛
Search for "未成佛"
| 未曾說一字
Search for "未曾說一字"
| 本事經
Search for "本事經"
| 本佛
Search for "本佛"
| 本來成佛
Search for "本來成佛"
| 本初佛
Search for "本初佛"
| 本堂
Search for "本堂"
| 本意
Search for "本意"
| 本生
Search for "本生"
| 本生心地觀經
Search for "本生心地觀經"
| 本生經
Search for "本生經"
| 本生說
Search for "本生說"
| 本生譚
Search for "本生譚"
| 本行經
Search for "本行經"
| 本行集經
Search for "本行集經"
| 果佛性
Search for "果佛性"
| 果唯識
Search for "果唯識"
| 果地萬德
Search for "果地萬德"
| 果果佛性
Search for "果果佛性"
| 果頭佛
Search for "果頭佛"
| 果頭無人
Search for "果頭無人"
| 梵唄
Search for "梵唄"
| 梵面佛
Search for "梵面佛"
| 森羅萬象卽法身
Search for "森羅萬象卽法身"
| 棺歛葬送經
Search for "棺歛葬送經"
| 極說
Search for "極說"
| 樓至佛
Search for "樓至佛"
| 機教
Search for "機教"
| 欲見佛
Search for "欲見佛"
| 歎佛
Search for "歎佛"
| 歎佛偈
Search for "歎佛偈"
| 歡喜光佛
Search for "歡喜光佛"
| 正傳
Search for "正傳"
| 正因佛性
Search for "正因佛性"
| 正因性
Search for "正因性"
| 正覺道
Search for "正覺道"
| 步他
Search for "步他"
| 歸佛
Search for "歸佛"
| 歸依佛
Search for "歸依佛"
| 歸命無量壽覺
Search for "歸命無量壽覺"
| 毀釋
Search for "毀釋"
| 比丘師經
Search for "比丘師經"
| 毘婆尸佛
Search for "毘婆尸佛"
| 毘婆尸佛經
Search for "毘婆尸佛經"
| 毘盧舍那佛
Search for "毘盧舍那佛"
| 毘盧遮那
Search for "毘盧遮那"
| 毘耶佉梨那
Search for "毘耶佉梨那"
| 水天德佛
Search for "水天德佛"
| 永不成佛
Search for "永不成佛"
| 決定菩薩
Search for "決定菩薩"
| 沒度
Search for "沒度"
| 沒馱
Search for "沒馱"
| 法佛
Search for "法佛"
| 法佛菩提
Search for "法佛菩提"
| 法性佛
Search for "法性佛"
| 法會儀式
Search for "法會儀式"
| 法界佛
Search for "法界佛"
| 法緣
Search for "法緣"
| 法身佛
Search for "法身佛"
| 法身塔
Search for "法身塔"
| 活佛
Search for "活佛"
| 流氏佛
Search for "流氏佛"
| 浮圖
Search for "浮圖"
| 浮屠
Search for "浮屠"
| 浮陀
Search for "浮陀"
| 浮陀跋摩
Search for "浮陀跋摩"
| 浮頭
Search for "浮頭"
| 浴佛
Search for "浴佛"
| 浴佛節
Search for "浴佛節"
| 浴像
Search for "浴像"
| 海迦葉
Search for "海迦葉"
| 涅槃佛
Search for "涅槃佛"
| 涅槃月日
Search for "涅槃月日"
| 淨佛
Search for "淨佛"
| 淨佛國土
Search for "淨佛國土"
| 淨土三昧經
Search for "淨土三昧經"
| 淨度三昧經
Search for "淨度三昧經"
| 淨度經
Search for "淨度經"
| 淸涼寺釋迦如來像
Search for "淸涼寺釋迦如來像"
| 淸淨佛土
Search for "淸淨佛土"
| 淸淨光佛
Search for "淸淨光佛"
| 淸淨法行經
Search for "淸淨法行經"
| 溶佛
Search for "溶佛"
| 滅後
Search for "滅後"
| 濡佛
Search for "濡佛"
| 灌佛
Search for "灌佛"
| 灌佛會
Search for "灌佛會"
| 灌佛經
Search for "灌佛經"
| 灌洗
Search for "灌洗"
| 灌洗佛形像經
Search for "灌洗佛形像經"
| 無上佛道
Search for "無上佛道"
| 無上大道
Search for "無上大道"
| 無上尊道
Search for "無上尊道"
| 無上道教
Search for "無上道教"
| 無佛
Search for "無佛"
| 無佛性
Search for "無佛性"
| 無光佛
Search for "無光佛"
| 無姓有情
Search for "無姓有情"
| 無對光佛
Search for "無對光佛"
| 無性有情
Search for "無性有情"
| 無相佛
Search for "無相佛"
| 無礙光佛
Search for "無礙光佛"
| 無種性
Search for "無種性"
| 無稱佛
Search for "無稱佛"
| 無稱光佛
Search for "無稱光佛"
| 無聞
Search for "無聞"
| 無邊光佛
Search for "無邊光佛"
| 無量佛
Search for "無量佛"
| 無量壽佛
Search for "無量壽佛"
| 無量壽如來會
Search for "無量壽如來會"
| 焰王光佛
Search for "焰王光佛"
| 然燈佛
Search for "然燈佛"
| 熾盛光佛
Search for "熾盛光佛"
| 燄王光佛
Search for "燄王光佛"
| 狗子佛性
Search for "狗子佛性"
| 猛尊導
Search for "猛尊導"
| 獨覺菩提
Search for "獨覺菩提"
| 獨覺乘
Search for "獨覺乘"
| 獨覺種性
Search for "獨覺種性"
| 獲得授記
Search for "獲得授記"
| 玉佛
Search for "玉佛"
| 現在佛名經
Search for "現在佛名經"
| 現見諸佛
Search for "現見諸佛"
| 理佛
Search for "理佛"
| 理佛性
Search for "理佛性"
| 生佛
Search for "生佛"
| 生佛一如
Search for "生佛一如"
| 生佛一體
Search for "生佛一體"
| 生佛不二
Search for "生佛不二"
| 生佛不增不滅
Search for "生佛不增不滅"
| 生佛假名
Search for "生佛假名"
| 生法二身
Search for "生法二身"
| 生身舍利塔
Search for "生身舍利塔"
| 畢勒支底迦
Search for "畢勒支底迦"
| 畢勒支底迦佛
Search for "畢勒支底迦佛"
| 畢支佛
Search for "畢支佛"
| 當來佛
Search for "當來佛"
| 當來成佛
Search for "當來成佛"
| 當得作佛
Search for "當得作佛"
| 當成
Search for "當成"
| 當成佛
Search for "當成佛"
| 疏語
Search for "疏語"
| 白佛
Search for "白佛"
| 白佛言
Search for "白佛言"
| 白傘佛頂
Search for "白傘佛頂"
| 白繖佛頂
Search for "白繖佛頂"
| 百四十種不共佛法
Search for "百四十種不共佛法"
| 百萬遍念佛
Search for "百萬遍念佛"
| 皆依佛性
Search for "皆依佛性"
| 皆成佛道
Search for "皆成佛道"
| 皆有佛性
Search for "皆有佛性"
| 皆當作佛
Search for "皆當作佛"
| 盧舍那佛
Search for "盧舍那佛"
| 盧遮那佛
Search for "盧遮那佛"
| 直指人心見性成佛
Search for "直指人心見性成佛"
| 相似佛
Search for "相似佛"
| 相似卽
Search for "相似卽"
| 相似卽佛
Search for "相似卽佛"
| 相好
Search for "相好"
| 眞佛
Search for "眞佛"
| 眞佛子
Search for "眞佛子"
| 眞如佛性
Search for "眞如佛性"
| 睡佛像
Search for "睡佛像"
| 瞻風
Search for "瞻風"
| 知一切法智
Search for "知一切法智"
| 知無邊諸佛智
Search for "知無邊諸佛智"
| 石佛
Search for "石佛"
| 破佛
Search for "破佛"
| 磨崖佛
Search for "磨崖佛"
| 磨崖佛像
Search for "磨崖佛像"
| 祈願
Search for "祈願"
| 神佛
Search for "神佛"
| 神通道力
Search for "神通道力"
| 禮佛
Search for "禮佛"
| 禮文
Search for "禮文"
| 稱佛
Search for "稱佛"
| 稱名念佛
Search for "稱名念佛"
| 稱名雜行
Search for "稱名雜行"
| 稱揚諸佛功德經
Search for "稱揚諸佛功德經"
| 稱揚諸佛經
Search for "稱揚諸佛經"
| 稽首
Search for "稽首"
| 究竟佛
Search for "究竟佛"
| 等一切佛
Search for "等一切佛"
| 等一切諸佛
Search for "等一切諸佛"
| 等身佛
Search for "等身佛"
| 等身像
Search for "等身像"
| 紫磨金身
Search for "紫磨金身"
| 緣因佛性
Search for "緣因佛性"
| 緣因性
Search for "緣因性"
| 緣覺佛
Search for "緣覺佛"
| 總願
Search for "總願"
| 繞佛
Search for "繞佛"
| 繡佛
Search for "繡佛"
| 繪佛師
Search for "繪佛師"
| 聖佛母般若波羅蜜多經
Search for "聖佛母般若波羅蜜多經"
| 聖弟子
Search for "聖弟子"
| 聖救度佛母二十一種禮讚經
Search for "聖救度佛母二十一種禮讚經"
| 聖軀
Search for "聖軀"
| 聖迹
Search for "聖迹"
| 聖道明
Search for "聖道明"
| 聞佛
Search for "聞佛"
| 聞名
Search for "聞名"
| 聞名見佛願
Search for "聞名見佛願"
| 聲聞子
Search for "聲聞子"
| 聲覺二乘
Search for "聲覺二乘"
| 胎藏界五佛
Search for "胎藏界五佛"
| 胸字
Search for "胸字"
| 脇士
Search for "脇士"
| 臘佛
Search for "臘佛"
| 臥佛像
Search for "臥佛像"
| 臥像
Search for "臥像"
| 自受法樂
Search for "自受法樂"
| 自性住佛性
Search for "自性住佛性"
| 自性淸淨藏
Search for "自性淸淨藏"
| 自然成佛道
Search for "自然成佛道"
| 自身自佛
Search for "自身自佛"
| 至于成佛
Search for "至于成佛"
| 至佛乃盡
Search for "至佛乃盡"
| 至得性
Search for "至得性"
| 至得果佛性
Search for "至得果佛性"
| 至心歸命禮
Search for "至心歸命禮"
| 至成佛道
Search for "至成佛道"
| 致誠
Search for "致誠"
| 與諸佛同
Search for "與諸佛同"
| 般若佛母
Search for "般若佛母"
| 色光
Search for "色光"
| 花祭
Search for "花祭"
| 草木成佛
Search for "草木成佛"
| 藥師七佛供養儀軌如意王經
Search for "藥師七佛供養儀軌如意王經"
| 藥師十二大願
Search for "藥師十二大願"
| 藥師十二誓願
Search for "藥師十二誓願"
| 藥師如來佛
Search for "藥師如來佛"
| 藥師殿
Search for "藥師殿"
| 藥師瑠璃光七佛本願功悳經
Search for "藥師瑠璃光七佛本願功悳經"
| 藥王十二誓願
Search for "藥王十二誓願"
| 處世佛
Search for "處世佛"
| 虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經
Search for "虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經"
| 蜫蟲作佛
Search for "蜫蟲作佛"
| 行佛性
Search for "行佛性"
| 行像
Search for "行像"
| 表白
Search for "表白"
| 補處
Search for "補處"
| 見佛
Search for "見佛"
| 見佛性
Search for "見佛性"
| 見佛聞法
Search for "見佛聞法"
| 見性
Search for "見性"
| 見性成佛
Search for "見性成佛"
| 見諸佛
Search for "見諸佛"
| 覺名
Search for "覺名"
| 覺城
Search for "覺城"
| 覺天
Search for "覺天"
| 覺親
Search for "覺親"
| 覺護
Search for "覺護"
| 覺賢
Search for "覺賢"
| 覺鎧
Search for "覺鎧"
| 覺音
Search for "覺音"
| 觀佛三昧
Search for "觀佛三昧"
| 觀像念佛
Search for "觀像念佛"
| 觀察智佛
Search for "觀察智佛"
| 觀想念佛
Search for "觀想念佛"
| 觀無量壽佛經疏
Search for "觀無量壽佛經疏"
| 觀無量壽經
Search for "觀無量壽經"
| 觀無量壽經義疏
Search for "觀無量壽經義疏"
| 觀行佛
Search for "觀行佛"
| 解境十佛
Search for "解境十佛"
| 觸向對面
Search for "觸向對面"
| 記說
Search for "記說"
| 設我得佛
Search for "設我得佛"
| 訶佛罵祖
Search for "訶佛罵祖"
| 請佛
Search for "請佛"
| 請轉法輪
Search for "請轉法輪"
| 諸佛
Search for "諸佛"
| 諸佛華經
Search for "諸佛華經"
| 諸佛世尊
Search for "諸佛世尊"
| 諸佛世界
Search for "諸佛世界"
| 諸佛出世
Search for "諸佛出世"
| 諸佛力
Search for "諸佛力"
| 諸佛國土
Search for "諸佛國土"
| 諸佛境界
Search for "諸佛境界"
| 諸佛境界攝眞實經
Search for "諸佛境界攝眞實經"
| 諸佛如來
Search for "諸佛如來"
| 諸佛如來身
Search for "諸佛如來身"
| 諸佛家
Search for "諸佛家"
| 諸佛心陀羅尼經
Search for "諸佛心陀羅尼經"
| 諸佛所
Search for "諸佛所"
| 諸佛所說
Search for "諸佛所說"
| 諸佛母菩薩
Search for "諸佛母菩薩"
| 諸佛法
Search for "諸佛法"
| 諸佛現前三昧
Search for "諸佛現前三昧"
| 諸佛聖教
Search for "諸佛聖教"
| 諸佛菩薩
Search for "諸佛菩薩"
| 諸佛證
Search for "諸佛證"
| 諸佛集
Search for "諸佛集"
| 諸佛集會陀羅尼經
Search for "諸佛集會陀羅尼經"
| 證入
Search for "證入"
| 讚佛
Search for "讚佛"
| 讚佛偈
Search for "讚佛偈"
| 讚佛歌
Search for "讚佛歌"
| 讚唄
Search for "讚唄"
| 賢劫一佛
Search for "賢劫一佛"
| 賢劫千佛
Search for "賢劫千佛"
| 超日月光佛
Search for "超日月光佛"
| 轉依難證屈
Search for "轉依難證屈"
| 轉法輪日
Search for "轉法輪日"
| 辟支佛
Search for "辟支佛"
| 辟支佛人
Search for "辟支佛人"
| 辟支佛地
Search for "辟支佛地"
| 辟支佛身
Search for "辟支佛身"
| 辟支佛道
Search for "辟支佛道"
| 辟支佛陀
Search for "辟支佛陀"
| 辟支迦佛
Search for "辟支迦佛"
| 辟支迦佛陀
Search for "辟支迦佛陀"
| 迦攝波佛
Search for "迦攝波佛"
| 迦葉佛
Search for "迦葉佛"
| 迦葉波佛
Search for "迦葉波佛"
| 迹化
Search for "迹化"
| 通念佛
Search for "通念佛"
| 造佛工
Search for "造佛工"
| 造佛師
Search for "造佛師"
| 過去七佛
Search for "過去七佛"
| 過去諸佛
Search for "過去諸佛"
| 道地
Search for "道地"
| 道尊
Search for "道尊"
| 道律
Search for "道律"
| 道德
Search for "道德"
| 道慧
Search for "道慧"
| 道明
Search for "道明"
| 道服飾
Search for "道服飾"
| 道父
Search for "道父"
| 道目
Search for "道目"
| 道種性
Search for "道種性"
| 道緣
Search for "道緣"
| 道誼
Search for "道誼"
| 道議
Search for "道議"
| 道跡
Search for "道跡"
| 道迹
Search for "道迹"
| 遶佛
Search for "遶佛"
| 遶佛三匝
Search for "遶佛三匝"
| 遶旋
Search for "遶旋"
| 釋子
Search for "釋子"
| 釋尊祭
Search for "釋尊祭"
| 釋迦文佛
Search for "釋迦文佛"
| 釋迦牟尼佛
Search for "釋迦牟尼佛"
| 釋迦牟尼佛成道在菩提樹降魔讚
Search for "釋迦牟尼佛成道在菩提樹降魔讚"
| 金佛
Search for "金佛"
| 金光佛刹
Search for "金光佛刹"
| 金剛佛
Search for "金剛佛"
| 金剛佛子
Search for "金剛佛子"
| 金剛無量壽道場
Search for "金剛無量壽道場"
| 金剛界五佛
Search for "金剛界五佛"
| 金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌
Search for "金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌"
| 鉢剌翳伽佛陀
Search for "鉢剌翳伽佛陀"
| 鉢剌翳伽陀
Search for "鉢剌翳伽陀"
| 鉢剌翳迦佛陀
Search for "鉢剌翳迦佛陀"
| 錠光佛
Search for "錠光佛"
| 阿彌陀佛
Search for "阿彌陀佛"
| 阿彌陀婆
Search for "阿彌陀婆"
| 阿彌陀廋斯
Search for "阿彌陀廋斯"
| 阿提佛陀
Search for "阿提佛陀"
| 阿毘三佛
Search for "阿毘三佛"
| 阿毘三佛陀
Search for "阿毘三佛陀"
| 阿閦鞞
Search for "阿閦鞞"
| 降神母胎
Search for "降神母胎"
| 降誕
Search for "降誕"
| 降誕會
Search for "降誕會"
| 降誕節
Search for "降誕節"
| 集華經
Search for "集華經"
| 隨轉理門
Search for "隨轉理門"
| 雁堂
Search for "雁堂"
| 雁宇
Search for "雁宇"
| 雙足下現千輻輪相
Search for "雙足下現千輻輪相"
| 離性無別佛
Search for "離性無別佛"
| 難思光佛
Search for "難思光佛"
| 非佛
Search for "非佛"
| 非佛子
Search for "非佛子"
| 非佛說
Search for "非佛說"
| 非心非佛
Search for "非心非佛"
| 非情成佛
Search for "非情成佛"
| 音聲佛事
Search for "音聲佛事"
| 頂禮佛足
Search for "頂禮佛足"
| 頭面接足
Search for "頭面接足"
| 頭面接足禮
Search for "頭面接足禮"
| 頭面禮
Search for "頭面禮"
| 頭面禮足
Search for "頭面禮足"
| 願佛
Search for "願佛"
| 顯密圓通成佛心要集
Search for "顯密圓通成佛心要集"
| 飮光佛
Search for "飮光佛"
| 香積
Search for "香積"
| 馬鳴菩薩讚
Search for "馬鳴菩薩讚"
| 馬鳴讚
Search for "馬鳴讚"
| 骨佛
Search for "骨佛"
| 髮塔
Search for "髮塔"
| 麤見諸佛
Search for "麤見諸佛"
| 龍女成佛
Search for "龍女成佛"
|

検索キーワード: Buddha [SAT] Buddha

検索対象: キーワード

-- 28 件ヒット
関連キーワード(共起数上位10件・括弧内数字は共起数/キーワード登場数。なお、このリストには検索語も含む):
Buddha (28 / 28)  インド (18 / 20671)  インド仏教 (7 / 7966)  Mahāvīra (6 / 21)  ジャイナ教 (5 / 632)  アショーカ王碑文 (4 / 31)  初期仏教 (4 / 648)  Buddhism (3 / 116)  仏教 (3 / 5094)  Buddhaghosa (2 / 106)  [30件まで表示]
1 2
氏名 タイトル 媒体名 発行日 掲載頁詳細本文INBUDS IDCI
渡辺研二ジャイナ教の五敬礼と四帰依印度学仏教学研究 通号 105 2004-12-20 50-54(L)詳細ありIB00056404A
渡辺研二ジャイナ教古聖典とDhammapada印度学仏教学研究 通号 108 2006-03-20 203-211(L)詳細ありIB00056610A
渡辺研二蓮葉と水滴印度学仏教学研究 通号 120 2010-03-20 212-219(L)詳細ありIB00089150A
吉田収Realizing ReligionBuddhist and Indian Studies in Honour of Professor Sodo MORI (森祖道博士頌寿記念・論文集) 通号 120 2002-01-01 579-594(L)詳細IB00048991A-
BronkhorstJohannesAbhidharma and Jainism*アビダルマ仏教とインド思想 : 加藤純章博士還暦記念論集 通号 120 2000-10-30 13-30(L)詳細IB00046447A-
平岡聡呪力を秘めた音“Buddha”仏教文化の基調と展開:石上善應教授古稀記念論文集 通号 1 2001-05-10 191-202(L)詳細IB00044008A
HarrisonPaulWhat's in a Name? Sarvāstivādin Interpretations of the Epithets "Buddha" and "Bhagavat"仏教とジャイナ教―長崎法潤博士古稀記念論集 通号 1 2005-11-26 131-156(L)詳細IB00085101A-
林隆嗣Preliminary Notes on Merit Transfer in Theravāda Buddhism論集 通号 26 1999-12-31 29-54(L)詳細IB00018863A-
橋本哲夫Illness/disease is not the cause of misery (dukkha) in some gathas of Pali Canon種智院大学研究紀要 通号 9 2008-03-15 53-64 (L)詳細IB00063789A-
DurtHubertThe Shijiapu of Sengyou国際仏教学大学院大学研究紀要 通号 10 2006-03-31 51-86(L)詳細ありIB00134561A
田ノ倉亮爾「ほとけ」という語について武蔵野女子大学仏教文化研究所紀要 通号 8 1990-03-31 1-23詳細IB00018509A-
谷川泰教ブッダの資格日本仏教学会年報 通号 53 1988-03-25 17-31(L)詳細IB00011393A-
谷川泰教なぜ法を説くのか奥田聖應先生頌寿記念インド学仏教学論集 通号 53 2014-03-30 358-368(L)詳細IB00128798A-
田辺勝美The Origin of the Amida Buddha創価大学国際仏教学高等研究所年報 通号 23 2020-03-31 209-227(L)詳細ありIB00199757A
高崎正芳ブッダの音写(音訳)の種々相について花園大学研究紀要 通号 2 1971-03-31 49-80詳細IB00037194A-
SilvaLily deThe Place of Buddha in the Religious Milieu of India in the Sixth Century B.C.仏教研究 通号 19 1990-03-30 181-190(L)詳細IB00033443A-
佐藤任Debiprasad Chattopādhyāya 著 『Lokāyata』密教文化 通号 53/54 1961-04-15 97-101(R)詳細ありIB00015750A-
後藤敏文Yājñavalkyaのアートマンの形容語とBuddhaの四苦印度學佛敎學硏究 通号 88 1996-03-20 94-102(L)詳細ありIB00008695A
呉娟Comparing Buddhist and Jaina Attitudes towards Warfare創価大学国際仏教学高等研究所年報 通号 18 2015-03-31 95-112(L)詳細ありIB00147829A
小林圓照How Early Sūtras Have Been "Mahāyānized"花園大学文学部研究紀要 通号 37 2005-03-10 1-13(L)詳細IB00058812A-
1 2
キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage